O NÁS

KDO JSME?

Tým Open House Praha 2019, foto: Tomáš Princ

Open House Praha, z. ú., jsme založili v roce 2014, protože nás oslovila myšlenka otevírání běžně nepřístupných budov. Jsme nadšenci, kteří milují své město a chceme i v ostatních lidech vzbudit zájem o místo, kde bydlí. Kvalita našeho života se je závislá mimo jiné i na kvalitě architektury a veřejného prostoru kolem nás. Účelem naší neziskové organizace je popularizovat architekturu široké veřejnosti. Otevíráme hlavní město všem lidem bez rozdílu věku, vzdělání či profese a usilujeme o to, aby lidé jeho architekturu a veřejný prostor poznávali v širších urbanistických, historických a kulturních souvislostech.

Nebuďme k našemu okolí lhostejní, diskutujme, pečujme o své město a zapojujme se do věcí veřejných! 

Architektura je součástí našeho každodenního života a Open House Praha vás zve k jejímu netradičnímu objevování.

 


 

CO DĚLÁME?

 • Organizujeme víkendový festival s desítkami otevřených běžně nepřístupných budov.
 • Oživujeme a otevíráme město.
 • Zprostředkováváme široké veřejnosti přímou zkušenost s architekturou, designem a uměním (zdarma) a popularizujeme architekturu ve všech jejích podobách.
 • Poskytujeme vzdělávací materiály pro děti a organizujeme pro ně workshopy.
 • Podílíme se na pěstování dobrovolnické kultury v rozsahu, který v českém prostředí nemá obdoby.
 • Nabízíme stovkám dobrovolníků strávit aktivně a smysluplně festivalový víkend.
 • Rozvíjíme a pečujeme o dobrovolnickou komunitu i v průběhu celého roku.
 • Propojujeme v dobrovolnickém programu průřezově lidi různých generací, vzdělání i profesí. 
 • Integrujeme zdravotně znevýhodněné občany a seniory do aktivní účasti na organizaci festivalu.
 • Přispíváme ke změnám vzděláváním laické veřejnosti, která pak může být poučeným klientem či rovnocenným partnerem pro architekty i městské plánovače.
 • Podporujeme aktivní zapojení veřejnosti ve veřejném prostoru.
 • Propojujeme architekty a odborníky s širokou veřejností.

 


 

O FESTIVALU

Foto: Veronika Pilařová

V roce 2013 jsme objevili Open House v Londýně a začali jednat o podmínkách pro organizování festivalu v Praze. Získáním licence k používání chráněné značky jsme se zavázali k dodržování licenčních standardů a připojili se tak v roce 2014 do mezinárodní sítě Open House Worldwide. Patronát nad pražským festivalem od prvního ročníku převzala architektka českého původu Eva Jiřičná, která stála u počátků Open House v Londýně a byla jeho součástí téměř dvacet let.

První ročník Open House Praha se uskutečnil v roce 2015. Návštěvnost festivalu a zájem veřejnosti předčily naše očekávání a každým rokem rostou. Tradičně nad festivalem přejímá záštitu primátorka hl. m. Prahy, ředitel IPR Praha, starostky, starostové a radní městských částí, ve kterých festival probíhá.

Festival připravuje malý tým nadšenců ve svém volném čase. Díky úsilí organizačního týmu i pomoci stovek dobrovolníků se Open House Praha dnes řadí mezi významné kulturní události v Praze, kterou navštěvují nejen Pražané, ale lidé z celé ČR i ze zahraničí.

 


 

O MEZINÁRODNÍ SÍTI

Konference Open House Worldwide 2018

Z konference Open House Worldwide 2018, @ Duke O’Donovan

Koncept festivalu se zrodil v Londýně v roce 1992 a od té doby se myšlenka otevírání hranice mezi budovami a kolemjdoucími rozšířila do více než 40 měst na pěti kontinentech. Původně se jednalo o komunitní projekt, který měl posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory. Jak říká zakladatelka Open House London Victoria Thornton:

„Festival otevírá oči, mysl i dveře, abychom obyvatelům města pomohli nastartovat jejich vnímání okolí, co se designu a architektury týče. Mým cílem bylo vytvořit festival, který bude pro každého a bude přístupný zdarma, protože město je přeci nás všech a my bychom se do něj měli zapojit a stát se jeho součástí.“

Londýnský festival přitahuje každým rokem pozornost až 350 tisíc lidí a otevírá okolo 800 budov. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, jejíž prostřednictvím propagujeme Prahu jako otevřené kulturní město do celého světa.

 

 

 


 

SPRÁVNÍ RADA OPEN HOUSE PRAHA, z. ú.

Michaela Pánková, předsedkyně
Magdalena Hlaváčková
Ema Pospíšilová

Dokumenty:
Výroční zprávy s účetními závěrkami a aktuální Závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva OHP 2019
Výroční zpráva OHP 2018
Výroční zpráva OHP 2017
Výroční zpráva OHP 2016
Výroční zpráva OHP 2015

Zakládací listina

Zpracování osobních údajů