Podporují nás

Když před asi třiceti lety Victoria Thornton v Londýně vymyslela Open House, myslela jsem si nejprve, že to nemá budoucnost. Nakonec jsem se ale sama zapojila a vnesla do toho trochu energie. Po těch těžkých začátcích se to opravdu podařilo a dnes je Open House v Londýně jednou z nejdůležitějších kulturních událostí. Vidím, že v kterékoliv zemi a v kterémkoliv městě je Open House přínosem. Samozřejmě ve svojí vlastní zemi ho budu podporovat s větší energií, jak kdekoliv jinde ve světě.

Eva Jiřičná
architektka českého původu žijící a pracující v Londýně,
dlouholetá členka správní rady Open City; patronka Open House Praha

… Možnost nahlédnout i za některé zavřené dveře a objevit pro sebe další část našeho města. To je vlastně na Open House Praha to nejkrásnější, že i lidé, kteří jinak Prahu znají jako své boty, nebo si to alespoň myslí, se na ni každý rok mohou podívat opět z dalšího úhlu. Rád bych tedy popřál všem pražským chodcům hezké objevování.

Zdeněk Hřib
první náměstek primátora hl. m. Prahy a bývalý primátor hl. m. Prahy

Open House Praha je prvním festivalem svého druhu v Česku, který se otevřel nevidomým a slabozrakým s plným respektem k jejich potřebám a s maximálním důrazem na jejich bezpečnost, samostatnost a plnohodnotný zážitek. Přístupnost je o odhodlání nikoliv o finančně náročných řešeních či přestavbách. Andrea Šenkyříková, ředitelka festivalu, se jednoduše rozhodla, že Open House Praha bude pro všechny a jde si za svým rozhodnutím. Proto mohou lidé se sluchovým a od roku 2020 i se zrakovým postižením objevovat krásy pražské architektury. Jsem ráda, že jsme mohli být se Světluškou u toho.

Gabriela Drastichová
Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu

Prozkoumávat nové budovy vždy přináší vzrušující, ba objevitelský pocit. To ale není na festivalu Open House to nejdůležitější: poznat i z vnitřku domy, jež dosud byly jen anonymním bodem na mapě, umožňuje prohloubit svůj vztah ke městu a více srůst s místem, kde žijeme.

Petr a Magdalena Hlaváčkovi
Architekti Headhand

Architektura je jedno z velkých potěšení, které Praha nabízí. I kdybyste město obdivovali jen z ulic, vystačilo by vám to na celý život, natožpak na omezenou dobu, kterou tu diplomat pracovně stráví. Podívat se na místa, která jsou běžně veřejnosti skryta, je nicméně mimořádně lákavé. Právě takové vzrušující zážitky slibuje festival Open House Praha – a právě proto se na něj těším.

Nick Archer
bývalý velvyslanec Spojeného království v ČR

Open House Praha je pro mě osobně nejdůležitější ze všech architektonických akcí a festivalů, které se v Praze každoročně konají. Na rozdíl od mnoha, za kterými jsou velká jména, velká slova či velké peníze, je Open House Praha jednou z „grassroot“ akcí, darem Pražanů Pražanům. Architekturu nemůžete pochopit prostřednictvím obrázků, plánů, fotografií, přednášek ani filmů. Architekturu můžete pochopit jen osobní zkušeností, fyzickým zážitkem. Pokud se vaše setkání s architekturou promění z pozorování v prožívání, pokud zažijete úžas z dotyku, paprsku, zvuku… krásy, tak jste architekturu pochopili.

doc. Ing. arch. Irena Fialová
proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Praha není pouze zajímavé historické město, ale obsahuje celou řadu skvělých staveb z 20. a 21. století. A dobrá zpráva pro vás je, a to Prahu také dělá unikátní, že tyto věci můžete osobně navštívit, včetně interiérů. Někdy musíte mít štěstí, někdy musíte vyvinout trochu úsilí, někdy musíte přijet, když probíhá festival Open House Praha, ale dovnitř se dostanete. A to si myslím, že byste udělat měli. Protože jakákoliv reprodukovaná forma návštěvy, ať už filmem, videem, rozhlasem, čímkoliv není nikdy tak dobrá, jako osobní návštěva. Takže prosím, až budete příště v Praze vězte, že máte možnost vidět obrovské množství věcí. Udělejte to.

Adam Gebrian
architekt a popularizátor architektury

Festival Open House konečně dorazil do České republiky a svými úspěšnými ročníky potvrdil, že Praha zase o trochu víc patří na kulturní mapu Evropy. Jsem nesmírně ráda, že festival dokáže přesvědčit veřejnost, aby zvedla oči od chodníků a mobilů, a tak ji nechal objevit objekty, které někdy pod svým nezajímavým pláštěm schovávají pozoruhodnou architekturu a design v zajímavých souvislostech. A mě osobně těší, že tento skvělý projekt dělá parta lidí, která se nevzdala a o kvalitách festivalu dokázala přesvědčit nejen město, veřejnost, mecenáše, ale především majitele a zřizovatele objektů, kteří už vnímají zpřístupnění svých budov jako prestižní záležitost. 

Lejla Abbasová
moderátorka, zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Asante Kenya

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy podporuje festival Open House Praha od jeho prvního ročníku a aktivně se účastní také zpřístupněním své vlastní budovy. Pro práci institutu je setkávání s veřejností velmi důležité. Zvláště vzácné jsou podobné neformální události, získáváme tak lepší přehled o tom, co lidi zajímá, co vnímají a co jim vadí. Nejvýznamnějším přínosem festivalu je pak vzdělávání laické veřejnosti a popularizace architektury ve všech jejích podobách, protože teprve poučený laik je pro architekta a městského plánovače rovnocenným partnerem v diskusi. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do zákulisí města a budov, které jsou pro ně mnohdy jen všední kulisou. Díky festivalu Open House Praha pro ně město získává další rozměr a mohou si ho lépe představit jako celek, čímž se upevňuje vztah návštěvníků k městu, urbanismu i k architektuře obecně. 

Ondřej Boháč
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

Národní památkový ústav je nejen odborným garantem památkové péče u nás, ale také správcem více než stovky hradů, zámků a dalších památek ve vlastnictví státu. Jejich prezentace veřejnosti patří spolu s jejich ochranou a obnovou mezi naše hlavní poslání. Zároveň se snažíme podporovat všechny odpovědné majitele, kteří mají aktivní zájem o památky pečovat, využívat je v souladu s principy památkové péče a zpřístupňovat je i širšímu okruhu návštěvníků. Festival Open House Praha jde podobným směrem a jsem ráda, že tak prohlubuje zájem veřejnosti o vlastní okolí a hlubší poznání našeho kulturního dědictví.

Naděžda Goryczková
generální ředitelka Národního památkového ústavu

Tajemství nepřístupných budov se nejlépe objevuje po přelezení plotu, prolezení nedovřeným oknem nebo nenápadném proniknutí přes vrátnici. Taková dobrodružství zůstanou v paměti a většinou se dokonce nikomu nic nestane. V moderní době se objevené prostory dokonce i obsazují. Open House Praha je méně romantický, ale považuji ho za výborný nápad pro nás starší. Rád jsem se sám jeho prostřednictvím podíval na zajímavá místa – vzpomenu na Invalidovnu, ÚOCHB a Skleňák – a přišlo mi úplně přirozené nechat ostatním nahlédnout do našich budov.

Pavel Ripka
bývalý děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Open House Praha je pro mne osobně velmi důležitá akce především proto, že též poukazuje na prázdná místa a prostranství v hlavním městě Praze, která ožívají již tím, že se o nich začne mluvit. Pak už je na obyvatelích Prahy, jaký budou mít tlak na své komunální politiky, jejichž rozhodnutí může proměnit zapomenuté místo v místo setkávání. Nezapomeňme, že bez kultury není národa… Děkuji všem dobrovolníkům, kteří získávají důvěru majitelů objektů, do kterých má možnost konečně někdo vkročit po několika letech. 

Eliška Kaplický Fuchsová
producentka, členka správní rady nadačního fondy Kaplicky Centre

Architektura je nedílnou součástí našeho života, jsme jí doslova obklopeni téměř stále. Máme tedy mimořádnou odpovědnost, jaké prostředí si vytvoříme. Proto je nezbytné architektuře rozumět, mít k ní vztah, dokázat se v ní orientovat. Jen tak zaručíme, že si dokážeme vytvořit kvalitní a důstojné životní prostředí. Bohužel jsme jí ale mnoho dlužni, většina lidí je k ní lhostejná. Jednou z cest k nápravě této nedobré situace vede k jejímu poznávání, porozumění. Aktivity, jako Open House, jsou právě takovou možností. Ukazují nám cenné stavby, jež nás obklopují, zvenku a zevnitř, seznamují s jejich osudy i s tvůrci, kteří je navrhli. A za to je potřeba spolku Open House Praha poděkovat a – je-li to v našich silách – aktivně pomoci. Je to služba nám všem. 

Zdeněk Lukeš
architekt a historik architektury

Zájem o pochopení architektury chvályhodně roste. Tento zájem skvěle podchytil festival Open House Praha. Jeho organizátoři si uvědomili, že lidem nestačí jen přednášky, tedy povídání o domech, nestačí jim jen procházky, tedy chození kolem domů. Lidé chtějí a potřebují architekturu prožít. Vstoupit do ní, chápat její vnitřní prostory, pochopit logiku uspořádání. To vše jim dovoluje, aby lépe pochopili architekturu v jejím plném rozsahu a významu. Tak se mohou stát dostatečně poučenými, aby mohli vyžadovat prostředí tvořené kvalitní architekturou. 

Radomíra Sedláková
architektka a historička architektury

Open House Praha považuji za jednoduchý a přitom skvělý nápad, jak posílit vztah Pražanů ke svému okolí a eliminovat v nás všech pocit, že architektonické skvosty jsou jen soukromou tvrzí firem, veřejných institucí či soukromých vlastníků.

Jana Černochová
radní MČ Praha 2 a bývalá starostka MČ Praha 2

Během festivalu Open House může každý nakouknout bez obav do míst, kam se běžně nakouknout nedá, protože jsou veřejnosti zavřená. Rozhodně si myslím, že je skvělé ukazovat co nejširšímu počtu lidí co nejvíce zajímavostí. Protože čím víc zajímavostí člověk vidí, tím širší má obzory a tím je méně a méně omezený nejen ve svých názorech, ale i jako osobnost. 

Ondřej Kolář
bývalý starosta MČ Praha 6

Open House Praha festival otevírá domy a prostory, které jsou běžně nedostupné, nechává nás žasnout nad jejich krásou a propojuje je takto s městem. Až půjdeme příště kolem, už jim budeme lépe rozumět, budeme chápat jejich roli v organismu města, a proto si je nenecháme zničit.

Mgr. Jan Čižinský
starosta MČ Praha 7


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.