Vizuální příběhy z festivalu Open House Praha 2024

Výstava Visual Stories 2023 v Lisabonu, Open House Europe © Hugo David 2023

Zapojte se do otevřené výzvy Vizuální příběhy 2024 v rámci projektu Open House Europe! Pošlete nám své zážitky z festivalu Open House Praha 2024, které reflektují hlavní témata letošního ročníku festivalu, kterými jsou přístupnost a inkluze. Zachytit je můžete jakoukoli formou vizuálního uměleckého vyjádření – fotkou, filmem, kresbou aj. Tři vybrané příběhy z každé partnerské instituce zapojené v projektu Open House Europe budou prezentovány na výstavě v Dublinu jako součást programu výročního summitu Open House Europe. Výstava se dále přesune do partnerských měst projektu po celé Evropě. Příběhy budou také zveřejněny v tištěné publikaci a online. Na konci tohoto roku pak vyberou kurátoři projektu tři nejlepší vizuální příběhy z celé Evropy. Jejich autoři získají jako odměnu cestu do jednoho z partnerských měst na festival Open House, nebo možnost zúčastnit se výročního summitu Open House Europe v Dublinu, který se uskuteční na začátku roku 2025. 

Podmínky pro účast:

 • Vaše dílo musí souviset s tématem přístupnost a inkluze.
 • Vizuální příběhy musí být vytvořeny během festivalu nebo s odkazem na festival Open House Praha 2024, který jste navštívili. 
 • Deadline pro přihlášení vašich děl je do 13. 6. 2024. O třech vybraných dílech rozhodnou zástupci neziskové organizace Open House Praha do 20. 6. 2024. Vybraní finalisté budou kontaktováni nejpozději do konce června. 
 • Finalisté dostanou jako odměnu plakát s ilustrací od Jana Šrámka a festivalovou tašku
 • Díla by neměla být předtím nikde vystavena nebo publikována.
 • Příspěvky mohou být v jakémkoli z následujících formátů souborů: .pdf, .jpg, .png, .gif, .tiff, .mov, .avi, .MP4. 
 • Všechny nahrávané soubory musí být menší než 300 MB
 • Popis a název díla musí být v angličtině.
 • Formáty: statické (fotografie, malby, atd.), až 7 jednotek; dynamické (videa, gify, atd.): až 60 sekund.
 • Prosím, neposílejte umělecká díla, která zahrnují tváře dětí mladších 18 let, zranitelné jednotlivce nebo jednotlivce, kteří neposkytli souhlas k tomu, aby byli součástí vašeho příběhu. 
 • Je přísně zakázáno zasílat jakékoli umělecké dílo, které diskriminuje nebo podporuje jakoukoli formu předsudku založeného na rasové, pohlavní, sexuální orientaci, náboženství, národnosti, postižení nebo jakékoliv jiné charakteristice.
 • Tři vybrané vizuální příběhy umělců budou vystaveny na výstavě a uvedeny v katalogu
 • Tři autoři z vybraných příspěvků z celé Evropy vyhrají cestu na preferovaný festival Open House, nebo výroční summit Open House Europe v roce 2025. Náklady na cestovné a ubytování budou hrazeny v rámci projektu. O vítězích rozhodnou kurátoři z evropských měst v prosinci 2024. Vítězové budou kontaktováni e-mailem. 
 • Pokud autoři mladší než 18 let vyhrají cestu do Dublinu, mohou jet pouze v doprovodu dospělého člena rodiny. Open House Europe nepokrývá náklady na cestu doprovázející osoby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím hello@openhouseeurope.org.

Prohlédněte si katalog Vizuálních příběhů z roku 2023 nebo fotografie z výročního summitu v Lisabonu:

O projektu Open House Europe

Open House Europe je společný projekt 14 evropských kulturních organizací, jehož vizí je podpora architektury jako pozitivní síly pro změnu. Projekt si klade za cíl otevírat diskuzi o architektuře a její roli při řešení závažných sociálních a environmentálních problémů.

Partneři projektu: Open House Atény, Open House Barcelona, Open House Bilbao, Open House Brno, Open House Dublin, Open House Essen, Open House Lisabon, Open House Miláno, Open House Praha, Open House Slovinsko, Open House Stockholm, Open House Tallinn, Open House Soluň a Open House Vilnius

Projekt koordinuje Architektūros fondas a je spolufinancován Evropskou unií.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.