WORKSHOP

Architektura interaktivně I. – Renesance na Hradčanech a Malé Straně

ne 3. 9. 2023, 15.00 hod.

Architektura interaktivně je název nového cyklu lektorovaných procházek, jejichž hlavním cílem je prezentace architektonických slohů a jejich tvarosloví s důrazem na zapojení samotných účastníků. Přiblížíme vám zvláštnosti jednotlivých stylů a podle podle specifických prvků vás je naučíme od sebe rozeznávat. Na konci našeho cyklu budete schopni sami určit konkrétní sloh, včetně jeho časového zařazení. Procházka je určena všem aktivním zájemcům o architekturu, kteří nechtějí jen pasivně naslouchat výkladu průvodce a mají dobrou fyzickou kondici.

Renesance je mimořádným kulturním fenoménem, který se rozvinul v severní Itálii již v 15. století. Podstatou nového myšlení i umění se stal humanismus, jehož myšlenky se ovšem šířily rychleji než jeho hmotné projevy. A tak se s prvními renesančními stavbami u nás setkáváme až v 2. polovině 16. století, přičemž jejich velký rozkvět přináší až prostředí habsburského panovnického domu. Mimořádný vliv také u nás spolu s novým stylem získali jeho čelní průkopníci – italští umělci, kteří se zde mnohdy usadili natrvalo

foto: Martin Bělohradský
foto: Ricardalovesmonuments, CC BY-SA 4.0

Na Hradčanech a Malé Straně se podíváme nejen na skvostné paláce šlechty (Martinický, Schwarzenberský, palác Pánů z Hradce), ale i na domy patricijské (Metychů z Čečova), měšťanské (dům U Zlaté labutě) a veřejné. Kromě samotné architektury zmíníme krátce i historii jednotlivých objektů. Zaměříme se především na dobové společenské aspekty, které ovlivnily podobu staveb i specifický charakter v dané oblasti. Účastníci procházky se například dozví, jakou roli sehrál v rozvoji renesanční architektury velký požár Malé Strany z roku 1541.

Druhý díl workshopu, kde se zaměříme na baroko, se uskuteční v neděli 8. října od 16 hodin.

Praktické informace:

  • Místo setkání je před Kanovnickým domem (Hradčanské náměstí 6, 118 00 Praha 1-Hradčany; naproti Martinickému paláci).
  • Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ „nouze“ uveden na vstupence.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezena, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Vyprodáno

Váš průvodce

Michal Šedivý

S Michalem se můžete nejčastěji potkat při procházkách Malou Stranou, které se věnuje velmi podrobně, a také při procházkách postavených na příbězích židovských stavebníků v Bubenči. Je vystudovaný politolog a sociolog, umění a architektura jsou jeho velkou zálibou. Obdivuje například betonové věže emauzského kostela. S Open House Praha spolupracuje jako průvodce už od roku 2019.

Více o Michalovi zde.

Comments are closed here.