FESTIVAL | PŘEDNÁŠKA A DISKUZE

Tužme se! Aneb Praha sportovní

út 17. 5. 2022, 18.00 hod.

Sport baví lidstvo snad již od jeho počátků. Z dávnějších staletí se nám v Praze dochovalo jen málo památek na sportovní minulost. Větší počet sportovních staveb se začal objevovat až s nástupem moderní doby. Jsou to zejména sokolovny, které najdete skoro v každém větším českém městě. Jak ale vypadá výstavba nových sportovišť a máme jich dostatek? Lze přizpůsobit staré stavby novým účelům a požadavkům současné doby? Prezentace spojená s panelovou diskuzí otevře řadu témat spojených s historií i budoucností sportovních staveb. 

Krátké prezentace:

  • Kateřina Pohlová (úvod: sokolská minulost), historička a jednatelka Vzdělavatelského odboru České obce sokolské;
  • Jakub Potůček (přítomnost), historik umění se zaměřením na českou moderní architekturu první pol. 20. století;
  • Lenka Burgerová (budoucnost a problémy současnosti), architektka, historička, místostarostka Prahy 7.

Debatní panel doplní:

  • Karolina Jirkalová, novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu.
  • A další hosté…

Praktické informace:

  • Místem konání akce je Klubový dům Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1.
  • Vstup je zdarma, po předchozí registraci.
  • Mediálním partnerem akce je Archizoom. Přečtěte si více informací v článku zde.
archiv TJ Sokol Pražský
Foto: meatspace.cz
Vizualizace: studio archicraft

Informace o panelistech

Mgr. Kateřina Pohlová
Kateřina Pohlová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2013 začala pracovat jako historička v České obci sokolské, kde popularizuje obsáhlé sokolské dějiny nejen členům Sokola. Za tímto účelem založila a vede časopis Vzdělavatelské listy. Vedle péče o sokolské sbírky a početnou knihovnu koordinuje projekty Památný den sokolstvaNoc sokoloven, které iniciovala společně s jednotami, aby obrátila pozornost široké veřejnosti k těmto neobyčejným stavbám.

Mgr. Jakub Potůček
Jakub Potůček je historik umění a absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na českou moderní architekturu první poloviny 20. století. V letech 2002 až 2012 působil jako historik umění a kurátor sbírky architektury v Muzeu umění Olomouc – Muzeum moderního umění a později dva roky i jako kurátor sbírky architektura Národní galerie Praha. Mezi lety 2015 až 2020 pracoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze v rámci Výzkumného centra průmyslového dědictví. Spolupracoval s časopisy ARCHITEKT a Ad architektura a od roku 2005 je stálým spolupracovníkem časopisu Listy.

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
Lenka Burgerová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu architektury VUT v Brně. V letech 2008 až 2010 působila v ateliéru 3+1 architekti. Je místostarostkou městské části Praha 7 a členkou zastupitelstva hl. m. Prahy. Byla členkou Správní rady Muzea paměti XX. století. Vyučuje kurzy zaměřené na urbanismus na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, na Fakultě architektury ČVUT v Praze a také na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Podílí se na neziskových projektech, které se zabývají propagací a záchranou architektonického a uměleckého dědictví. Je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání České komory architektů.

Mgr. Karolina Jirkalová
Karolina Jirkalová je novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu. Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je doktorandkou teorie a dějin umění na pražské UMPRUM. Je redaktorkou časopisu Art+Antiques, podílela se na publikacích Architekti SIAL, nebo Město mezi domy, byla editorkou výzkumného projektu Panelová sídliště v ČR jako součást městského životního prostředí.

Comments are closed here.