KONCERT

Jednota místa a času v hudbě; k poctě Kryštofa Dientzenhofera

út 21. 6. 2022, 20.00 hod.

K poctě architekta Kryštofa Dientzenhofera, od jehož úmrtí uplyne letos v červnu 300 let, pořádáme ve spolupráci s festivalem Rosa Bohemica koncert hudby vybraných Dientzenhoferových současníků – Antonia Vivaldiho a Jana Josefa Ignáce Brentnera. Výběr skladeb je dílem hudebníků Ensemble Inégal, jednoho z našich nejlepších souborů zaměřených na interpretaci barokní hudby. Koncert se uskuteční v kostele Narození Páně v Loretě na Hradčanech, významné barokní památce a poutním místě s bohatou i pohnutou historií. Úvodní slovo o tvorbě Kryštofa Dientzenhofera, který společně se svým synem Kiliánem Ignácem vytvořil v Praze celou řadu mistrovských děl, pronese předseda Klubu Za starou Prahu, doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Využijte této mimořádné příležitosti vyslechnout si v kouzelném prostředí překrásné tóny barokní hudby!

Pražská Loreta
Ensemble Inégal

Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renesanční hudby až po hudbu současnou. Soubor společně vedou manželé Adam Viktora a Gabriela Eibenová. V roce 2021 se soubor zapojil i do nového hudebního festivalu Rosa Bohemica, který skrze hudbu oživuje a rozeznívá prostory se silným geniem loci ve Středočeském kraji. Ensemble Inégal prezentuje i díla dnes trochu zapomenutých skladatelů, například právě J. J. I. Brentera, který byl ve své době jedním z našich nejpopulárnějších a nejvydávanějších hudebních skladatelů.

Pražská Loreta je jedním z nejvýznamnějších souborů sakrálních staveb v Čechách, představující vrchol barokní architektury. Na její stavbě se podílel Kryštof Dientzenhofer a dokončoval ji jeho syn, Kilián Ignác. O Loretu i o poutníky od založení místa pečují řeholníci řádu Menších bratří kapucínů – Provincie kapucínů v ČR (OFMCap.), jejichž klášter s kostelem Panny Marie Andělské je v těsném sousedství.

Kryštof Dientzenhofer (1655–1722) je jedním z nejvýznamnějších barokních architektů v Čechách. Jádrem jeho tvorby je skupina radikálně barokních staveb, ve kterých pozoruhodným způsobem rozvedl barokní experimenty s dynamickou architektonickou strukturou a pronikem geometrických těles. Mezi nejvýznamnější stavby tohoto směru patří kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, kostel sv. Markéty v Břevnově či kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, který dostavěl jeho neméně talentovaný syn, Kilián Ignác Dientzenhofer.

Praktické informace: 

  • Místo setkání je u vstupní brány do Lorety (adresa Loretánské nám. 7/100, 118 00 Praha 1-Hradčany).
  • Vstupenky nejsou prodávány na konkrétní místa, sedadla nejsou číslována.
  • Akce proběhne bez přestávky, předpokládaná délka je 80 minut.
  • Vstupenky je možné zakoupit pouze předem.

Comments are closed here.