Bez bariér

„Architektura pro všechny“ byla mottem festivalu Open House Praha 2020. Proto se snažíme odstraňovat bariéry, které mohou bránit v poznávání města a jeho architektury. Od počátku akce značíme bezbariérový přístup k jednotlivým objektům. Už třetím rokem připravujeme prohlídky budov pro neslyšící návštěvníky a velmi nás těší, že v tomto roce jsme poprvé mohli díky dalším spolupracujícím odborníkům a partnerům pozvat na speciální komentované prohlídky vybraných budov i osoby se zrakovým postižením.

foto: Dušan Vondra

Bezbariérový přístup

V tištěném průvodci na webu jsou značny budovy, které jsou bezbariérové. Pozor, některé budovy jsou jen částečně bezbariérové. V tom případě je vysvětlující informace doplněna v kreditech.


Prohlídky pro osoby se sluchovým postižením

Ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Českou unií neslyšících a společností Transkript online jsme připravili prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka se simultánním přepisem:

Vstup na prohlídky byl zdarma. 

VIDEOPOZVÁNKA


Prohlídky pro osoby se zrakovým postižením

Novinkou letošního roku byly speciální komentované prohlídky pro lidi se zrakovým postižením, které jsme připravili ve spolupráci se Světluškou, projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky), Navigačním centrem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR a Petrem Duškem. Prohlídky se uskutečnily v sedmi budovách a prostorech:

K prohlídkám byly připraveny haptické mapy budov a jejich okolí, 3D model jedné z vybraných budov a popisy tras ke všem zpřístupněným objektům. Vstup byl zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Vstup návštěvníků v doprovodu vodicích či asistenčních psů byl do všech budov možný.

Popisy tras k jednotlivým objektům:

Nová budova ČVUT – Fakulta architektury
Vodárenská věž na Letné
Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka
Rezidence primátora hl. města Prahy
CAMP
Olšanský hřbitov
Kasárna Karlín


Před návštěvou objektů si prosím prečtěte aktuální bezpečnostní pravidla na této stránce.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.