O budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov a další debaty z cyklu Otevřeně o Praze

30. 3. 2023

Ve spolupráci s centrem Krenovka společnosti Sudop Real pořádáme druhou debatu z nového cyklu Otevřeně o Praze, který se týká témat spojených s rozvojem hlavního města. Ve středu 29. března od 18.00 hodin se v Krenovce v prostorách Čítárny Unijazz uskuteční panelová debata o plánech na proměnu území Nákladového nádraží Žižkov, o kterém se již několik let hovoří jako o potenciální nové městské čtvrti.

Nákladové nádraží Žižkov je jednou z nejdiskutovanějších pražských industriálních památek a jeho revitalizace se již stala předmětem zájmu řady projektů. Dlouhodobě nevyužívaný rozsáhlý areál by se v budoucnu mohl proměnit na městskou čtvrť, která by pojala až 23 tisíc obyvatel.

„V rámci debaty se zaměříme na plánovanou podobu areálu a s tím související otázky, jako je dopravní obslužnost a kvalita veřejných služeb v oblasti či celkový problém s nedostatkem bydlení v Praze,“ říká Michal Šedivý, moderátor debaty a lektor celoročních akcí Open House Praha.

Program určený především pro pražskou veřejnost bude rozdělen na tři bloky. Po úvodní části, která účastníky seznámí s problematikou, bude následovat moderovaná debata čtyř panelistů. Celý večer zakončí blok určený dotazům veřejnosti. Mezi panelisty debaty bude Anna Vinklárková, urbanistka ze spolku Arnika odpovědná za petici Žižkov lidem, Benjamin Fragner, historik architektury a industriální archeolog z Výzkumného centra průmyslové dědictví FA ČVUT, Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3 s kompetencí pro územní rozvoj, a David Musil, ředitel divize Residential & Hospitality Penta Real Estates.

Předpokládaná délka akce je přibližně 1,5 hodiny. Vstup na akci je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě prostoru doporučujeme rezervaci vstupenky za symbolický poplatek. Více informací a vstupenky naleznete zde.

Žižkovský vysílač, foto: Petr Brož

Na jaká témata se zaměříme příště?

U Žižkova zůstaneme i v rámci třetí debaty, která se uskuteční ve středu 26. dubna od 18.00 hodin. Od svého vzniku je Žižkov primárně rezidenční čtvrtí, jejíž východní část procházela vývojem ještě za první republiky. V době normalizace byla nejstarší část Žižkova zasažena plány na přestavbu, která by čtvrť proměnila v panelákové sídliště. Tento záměr se naštěstí realizoval jen částečně. Socialismus po sobě zanechal ale i Žižkovský vysílač, který se stal dominantou centrální Prahy. Během debaty se zaměříme na vzorové projekty na Praze 3 a na to, jak by mohly inspirovat ostatní městské části.

V rámci čtvrté debaty, která se proběhne ve středu 28. června od 18.00 hodin, se budeme věnovat tématu péče o kulturní dědictví Prahy. Naši předci zanechali v našem hlavním městě mimořádný odkaz v podobě pestré palety historických staveb z různých architektonických období, a proto se Praha opakovaně řadí mezi nejkrásnější města světa. Navíc jen s malou újmou přežila hrůzy druhé světové války. Jsme schopni přispívat k rozkvětu Prahy, obohacovat ji o nové počiny a pečovat o ni s patřičným respektem a odborností? Na tyto a další otázky se během debaty zaměříme.

foto: Tomáš Sysel

Comments are closed here.