Pro lásku k architektuře: děkujeme dobrovolníkům a dobrovolnicím!

4. 12. 2023

Zpracovala: Tereza Škoulová

Festival Open House Praha v nadcházejícím roce oslaví deset let existence. V devátém ročníku se podařilo otevřít více než stovku běžně nepřístupných staveb, kterými během jediného víkendu prošlo přes osmdesát tisíc návštěv. Vysoké návštěvnosti ani otevření tolika unikátních staveb by festival zdaleka nedosáhl bez významné pomoci dobrovolníků a dobrovolnic, kteří se pro festival v průběhu jeho historie stali nepostradatelnými. Jejich význam si připomínáme také během Mezinárodního dne dobrovolnictva, který se slaví 5. prosince.

Evropská tradice dobrovolnictví vychází z tradice církevních charitativních organizací a pozdějšího rozmachu spolkových hnutí v době rozvoje průmyslové výroby. Na ten navázal systém dobrovolnických center, u nás od roku 2020 v podobě regionálních dobrovolnických center. Dobrovolnictví označuje činnost, kterou lidé vykonávají pro obecné blaho bez nároku na odměnu: pomoc v sociální oblasti, aktivity směřující k ochraně přírody nebo pořádání kulturních či charitativních akcí. 

Zapojte se!

Cesty, po nichž se lidé mezi dobrovolnictvo dostanou, jsou různé: „Mě to napadlo asi před čtyřmi lety. Vždycky jsem se zajímala o architekturu, byla jsem aktivní návštěvnicí Open House Praha, chodila jsem každý rok. Nakonec jsem se zapojila jako dobrovolnice a byla to láska na první pohled,“ vzpomíná koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic Lucie (32). Jiní lidé se přidají náhodou, někoho přivedou známí, někdo je třeba zvědavý. „Jsem řadová dobrovolnice Open House Praha už asi osm let. Mám radost a těší mne, že se mi za ty roky povedlo svým nadšením nakazit a k účasti na festivalu přemluvit dalších zhruba sedmnáct lidí z širšího okruhu přátel, kolegů i rodiny. I když ne všichni tam zůstali, někteří zase přivedli svoje známé. Takže pro mne je to skoro takový rodinný podnik, kde se známe a máme se rádi,“ usmívá se Alena (68). 

Dobrovolnice OHP v továrně Koh-i-noor
Dobrovolnice Hanka (vlevo) a Lucka (vpravo) v továrně Koh-i-noor, foto: Jan Urbánek
Dobrovolníci OHP na střeše budovy Visionary, foto: Tomáš Princ

Šťastné opojení

Aktivity dobrovolníků působí kromě obecného prospěchu příjemné pocity také lidem, kteří dobro konají: empatie a dobročinnost aktivuje oxytocin a dopamin, chemikálie štěstí. 1 A mají také nezanedbatelný ekonomický dopad: „Z unikátního celospolečenského šetření realizovaného v projektu koncem roku 2021 vyplynulo, že aktuálně se dobrovolnictví věnuje v ČR na 600 tisíc lidí a zkušenost s dobrovolnictvím (současnou či minulou) má na 1,5 milionu lidí. V průměru lidé věnují dobrovolnictví 450 tisíc hodin denně, což při přepočtu na průměrnou mzdu v ČR na konci roku 2021 vytváří hodnotu ve výši až 38 miliard korun za rok. To jsou finance, které, pokud by tyto činnosti neodvedli dobrovolníci, musel často hradit stát či samosprávy,2 píše se na webu Ministerstva vnitra ČR.

Příjemný pocit sounáležitosti

Z interního šetření Open House Praha mezi dobrovolníky a dobrovolnicemi vyplynulo, že jde o širokou škálu lidí napříč věkovými kategoriemi i profesemi. Toho si ostatně všímají i naši dobrodinci, kteří rozmanitost dobrovolnické komunity zmiňují jako jedno z pozitiv společného konání dobra: „Člověk se dostane do společnosti různých lidí, vystoupí ze svojí sociální bubliny. Dobrovolničí lidé napříč věkem i profesí, takže poznáte lidi, které byste jinde nepoznali. Skutečnost, že jsou ochotni něco dělat zadarmo, také o něčem svědčí. V našem týmu jsem téměř nejstarší, nejmladší jsou studenti středních škol, a i když to zní jako fráze, jsme na jedné lodi a je to hrozně příjemný pocit sounáležitosti,“ popisuje svou zkušenost Alena.

Dobrovolnice Open House Praha podává návštěvníkům festivalu informace o budově Meteor Park Office Centre
Dobrovolnice OHP u budovy Meteor Park Office Centre, foto: Ivan Beneš
Dobrovolnice OHP u budovy Machine House v Karlíně
Dobrovolnice OHP u budovy Machine House, foto: Radoslav Vnenčák

Podobně to vnímá i Lucie. Ačkoli prvotním impulsem pro ni byla architektura, mezilidské vztahy považuje za silný moment: „Za ty roky, kdy dělám dobrovolnici, se k vášni pro architekturu přidala radost z komunity kolem Open House Praha. Potkala jsem tam spoustu lidí, s nimiž kamarádím i mimo festival. Kromě okruhu podobně naladěných přátel se mi rozšířila také komunita v místě, kde žiju – nakonec to je možná vůbec nejsilnější dojem z mojí dobrovolnické činnosti,“ usmívá se. 

Dobrovolníci Open House Praha 2023 podle věku

Nasávat nové informace

I  když by se mohlo zdát, že do dobrovolnictví se zapojují lidé, kteří takzvaně nemají do čeho píchnout, opak je pravdou: dobrovolnickým aktivitám se věnují aktivní, zvídavé osoby, které kromě nových lidí touží poznávat nová místa, nasávat informace. „Během několika posledních let se nám povedlo vytvořit stabilní tým. I když se většinou během roku nevídáme, každý má svoji profesi, rodinu i další jiné zájmy než Open House Praha, jsme rádi, že se po roce vidíme. Vždy si říkáme, jak jsme se těšili, že se opět uvidíme a povyprávíme novinky z našich životů,“ přitakává Alena.

Dobrovolnice Alenka na festivalové afterparty OHP pro dobrovolníky
Dobrovolnice Alenka na dobrovolnické afterparty OHP, foto: Dušan Vondra
Dobrovolník Open House Praha provázející návštěvníky industriálními prostory bývalé továrny KOH-I-NOOR
Dobrovolník OHP při prohlídce továrny Koh-i-noor, foto: Jan Urbánek

Kromě toho si pochvaluje akce, na nichž se s ostatním dobrovolnictvem potkává během roku: „Dělám dobrovolnici pro další dvě organizace, takže mám srovnání. Open House Praha je jednička v péči o dobrovolníky. Dávají nám najevo, že si naší práce váží, a to je skvělý pocit,“ říká Alena, když popisuje dojem z událostí, které Open House Praha pro dobrovolníky a dobrovolnice pořádá. Některé komentované procházky nebo prohlídky budov jsou určeny výhradně jim.

Skvělá příležitost

Co dalšího dobrovolníky a dobrovolnice baví? Líbí se jim dělat něco smysluplného, pomáhat je uspokojuje; jiní oceňují možnost osobního růstu, získávání nových zkušeností nebo možnost nahlédnout za oponu významné kulturní události. „Pro mladší lidi může být zajímavé, že dobrovolnictví se dá využít do životopisu jako zkušenost s organizací, prací v týmu, s lidmi. A pokud jde přímo o práci pro Open House Praha, je to skvělá příležitost pro všechny, které zajímá architektura,“ doplňuje Kryštof (16). Nezanedbatelný je také pocit vlastní sebehodnoty, který v jednom z předchozích rozhovorů popsala bývalá koordinátorka dobrovolníků a dnes ředitelka festivalu Klára Veselá: „Dobrovolničení je neuvěřitelně nabíjející zkušenost. Když ji absolvujete, odcházíte s pocitem, že jste na sebe opravdu hrdí.“

Koordinátoři dobrovolnických týmů OHP na schodech u Domu Radost
Koordinátoři dobrovolnických týmů OHP na schodech u Domu Radost, foto: Dušan Vondra
Dobrovolník OHP Tadeáš ve věži Vršovické vodárny, foto: Václav Lomič

Ze všeho uvedeného vyplývá, že dobrovolníkem se může stát prakticky každý: nezáleží na věku, profesi ani postavení. Minimálním východiskem je nadšení občasným trablům navzdory: „Je důležité, aby do toho lidé šli s radostí. I když se někdy stane, že někteří návštěvníci nejsou spokojeni, zachováváme si optimismus a bereme to s lehkostí,“ sdílí svou zkušenost dobrovolnice Alena a koordinátorka Lucie dodává: „Nadšení je základ. Vše ostatní s dobrovolníky a dobrovolnicemi zvládneme doladit, poskytnout potřebné informace, poradit s přípravou. Jediné, co potřebuji vidět, je nadšení a ochota přinášet vlastní energii.“

Debata o dobrovolnictví v kultuře

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví jsme uspořádali debatu Umění bez cenovky: Dobrovolníci v srdci kultury, která se soustředila na roli dobrovolníků v kulturním a uměleckém prostředí. Debaty se zúčastnili hosté z neziskového, akademického i státního sektoru. V panelu zasedli ředitelka festivalu Open House Praha Klára Veselá, ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický, produkční festivalu Povaleč Eliška Hůlová a Nataša Diatková z Oddělení preventivních činností a dobrovolnictví na Ministerstvu vnitra ČR. Moderátorkou debaty byla Lenka Svobodová. Záznam z debaty bude k dispozici v průběhu ledna 2024 na Youtube kanále.

Více statistik o zapojení dobrovolníků do festivalu Open House Praha najdete na odkaze výše.

Dobrovolnice OHP při prohlídce Kasáren Karlín pro nevidomé návštěvníky, foto: Dušan Vondra

Mezinárodní den dobrovolníků byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1985 a od té doby se slaví každý rok 5. prosince. Jeho smyslem je poukázat na přínos práce dobrovolníků a také každoročně podporovat motivaci lidí k zapojení se do dobrovolnické činnosti v různých oblastech, jako je například pomoc lidem v nouzi, ochrana životního prostředí, kultura, vzdělání a mnoha dalších. 


  1. Zdroj: https://vikend.hn.cz/c1-66744510-dobrocinnost-aktivuje-chemikalie-stesti ↩︎
  2. Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/v-cesku-je-na-1-5-milionu-dobrovolniku-jejich-cinnost-ma-hodnotu-az-38-miliard.aspx ↩︎

Comments are closed here.