FESTIVAL | DEBATA

Otevřeně o Praze: Město přístupné všem

čt 16. 5. 2024, 18.00 hod.

Město je živý a dynamický ekosystém, jehož komplexita se zvětšuje spolu s počtem obyvatel. Avšak živelný růst měst často nezohledňuje potřeby všech obyvatel, což se nejvýrazněji projevuje při pohybu po městě, orientaci v prostoru nebo při úvahách o možnostech trávení volného času. Nejvíce o tom ví nevidomí, neslyšící, lidé na vozíku, rodiče s dětmi či senioři. Nějakým omezením si ale v průběhu života může projít každý z nás. Jak usilovat o to, aby hlavní město bylo otevřené a přístupné pro všechny? Debata má za cíl upozornit na různorodé bariéry v našem městě a představit návrhy řešení a příklady dobré praxe.

Debata se koná v rámci doprovodného programu festivalu Open House Praha, který se uskuteční v termínu 13.–19. května 2024.

foto: Pixabay

Panelisté*ky:

 • Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem, kde se věnuje především projektům Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy,
 • Karolína KlímováOdboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, kde se stará o rozvoj pěší dopravy a odstraňování bariér ve veřejném prostoru,
 • Kateřina Pešková z agentury Deaf Friendly, která poskytuje služby a poradenství v oblasti přístupnosti pro neslyšící,
 • Michaela Pixová, sociální geografka působící na univerzitě BOKU ve Vídni a na Katedře sociologie FSV UK,
 • Petr Vysuček, lektor českého znakového jazyka, překladatel, tlumočník a leader komunity neslyšících z Deaf Friendly.

Debatu bude moderovat náš lektor celoročních akcí Michal Šedivý.

Videozáznam z akce zajišťuje mediální partner debaty, portál estav.tv.

Logo Estav.tv

Praktické informace:

 • Místo konání je v budově A Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1-Nové Město).
 • Akce je součástí cyklu debat na témata týkající se rozvoje Prahy.
 • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
 • Debata bude tlumočená do českého znakového jazyka a současně bude na místě zajištěn její simultánní přepis.
 • Z kapacitních důvodů doporučujeme se na akci zaregistrovat předem, účastníkům pak budou garantována vyhrazená místa a vybrané prostředky napomohou k realizaci našich dalších aktivit. Na akci je ovšem možné dorazit i bez registrace, ale v takovém případě není možné garantovat místa k sezení.
 • Na akci pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde. Pokud si nepřejete, aby byla vaše tvář v obraze, sedněte si pak prosím za kameru.

Comments are closed here.