Letenská pláň známá i neznámá

15. 11. 2022

Zpracovala: Monika Fülöp

Letenská pláň – jaký je její původ a jakých historických událostí byla svědkem? A od kdy vůbec slouží jako místo setkávání a jak ji územně vymezit? V moderní historii byla významným dějištěm sametové revoluce, kdy se zde ve dnech 25. a 26. listopadu 1989 sešlo na 800 tisíc protestujících žádajících změnu politických poměrů a občanskou svobodu. Události započaté 17. listopadem, jež předznamenaly pád komunistického režimu, však nejsou jediné významné, jaké Letná zažila. 

Dav na Letné 25. listopadu 1989, foto: ŠJů
Letenská pláň, foto: Tomáš Sysel

Letenská pláň je jedním z devíti původních pražských kopců, který v historii sloužil jako strategické místo při obléhání Prahy. I proto zůstala po dlouhou dobu nezastavěná a neosídlená, díky čemuž byla rozlehlá pláň zachována. Letná jako taková není čtvrtí ani vymezeným katastrálním územím, původně ani nebyla tato oblast přímo součástí Prahy. K tomu došlo až s rozvojem dopravy v 19. století. 

Pojďme ale ještě více do historie. Letenská pláň, původně nazývaná Leteň nebo také Letenská pole, byla svědkem mnoha významných historických událostí. První zmínky o této oblasti pocházejí z 13. století, kdy zde Přemysl Otakar II. pořádal korunovační hostinu, podle které se také dodnes jmenuje jedna z ulic – Korunovační

Historická fotografie z Korunovační ulice s vodárenskou věží (vlevo) a kavárnou Belvedere (vpravo), zdroj: letenskaplan.webgarden.cz
Most císaře Františka Josefa I. v roce 1885, foto: František Fridrich

Stráň jako taková byla však z Prahy špatně dostupná, a to až do 20. let 17. století, kdy nechal Albrecht z Valdštejna vystavět strmou cestu, díky které se pláň stala dostupnější. Původní letohrádek Belvedere, postavený zde v roce 1715, se sice nedochoval, avšak bylo podle něj pojmenováno mnoho dalších staveb, několik hotelů a kaváren. Letenská pláň sloužila také po mnoho let jako vinice a zahrada, a to až do roku 1860, kdy stráň začala být postupně přeměňována na park dle francouzských vzorů. 

Velký zvrat ve vývoji Letenské pláně nastal v 19. století, kdy začala být hustěji osídlována. Proč právě v tomto období? A jaký díl měl na přeměně Letné rozvoj dopravy? V 19. století rovněž došlo k velkému rozvoji sportu, se kterým je Letenská pláň neodmyslitelně spjatá. Tipnete si, jaké všechny sporty a závody se tu odehrávaly a jaká drží prvenství či jaká dráha (a pro který sport) byla nejdelší? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte během naší listopadové procházky, která se Letenské pláni bude věnovat.

VI. všesokolský slet na Letné v roce 1912, zdroj: sbírka Fortepan
Stalinův pomník, zdroj: Miroslav Vopata

Budeme si také povídat o tom, který most byl postaven jako druhý visutý v Praze, jak se skutečně jmenoval a jak se mu přezdívalo. Dozvíte se, co je to karusel, jak souvisí s Letenskou plání a jaké historické prvenství v Evropě drží. Neopomineme ani zdejší nejprestižnější adresy, kde bydleli slavní obchodníci či později nacistická a komunistická smetánka. Povíme si také, jak Sokol souvisí se Stalinovým pomníkem.

Letenská pláň má za sebou pohnutou historii, byla svědkem vojenských přehlídek, manifestací i demonstrací a dodnes slouží jako místo setkávání a konání velkých kulturních akcí náročných na prostor. Kdy se tak stalo a proč není pouze místem s celoročními parkovacími plochami (či aktuálně zimním kluzištěm, kde můžete na bruslích trénovat piruety a odpíchnuté skoky nebo jen držení u mantinelu)? A jaké další monumenty, architektonicky zajímavé stavbypříběhy skrývá? To vše a mnohem více vám prozradíme už v neděli 27. listopadu od 12.00 hodin na komentované procházce Monumenty Letenské pláněMichalem Šedivým.

Pražský metronom, foto: Tomáš Sysel

Významné stavby na Letné:

Národní zemědělské muzeum, foto: Tomáš Sysel
Vodárenská věž, foto: Tomáš Sysel
Restaurace Expo 58, foto: Tomáš Sysel
Kramářova vila, foto: Tomáš Lohin
Funkcionalistický blok domů zvaný Molochov, foto: Tomáš Sysel
Letenský zámeček, foto: Tomáš Sysel

Comments are closed here.