PROCHÁZKA

Vyšehradské nádraží a železniční most

út 16. 5. 2023, 17.00 hod.

Z nádraží Vyšehrad přes železniční most u Výtoně až na smíchovskou náplavku

Vypravte se na procházku od vyšehradského nádraží k železničnímu mostu na Výtoni – dvěma památkově chráněným stavbám, jejichž budoucí osud je značně nejistý. Vyšehradské nádraží bylo zbudováno coby železniční stanice na trati spojující pražské hlavní nádraží s nádražím smíchovským a do roku 2007 bylo majetkem Českých drah. Od nich tehdy objekt koupil soukromý investor, který chtěl v bezprostřední blízkosti ústředního objektu postavit bytové domy. Tento záměr se sice podařilo překazit, nepodařilo se ale zabránit chátrání objektu, který je v dezolátním stavu. Ve špatné kondici je i železniční most na Výtoni.

Budova vyšehradského nádraží, foto: Matěj Baťha / CC BY-SA 3.0
Vyšehradský železniční most, foto: Michal Klajban / CC BY-SA 3.0

Na rozdíl od nádražní budovy je ale most stále velmi podstatnou součástí zdejšího železničního spojení. Právě jeho modernizace je zásadní výzvou pro budoucnost mostu, jehož kapacity jsou pro stávající potřeby pražské dopravy nedostačující. Svou roli zde hraje i umístění nové železniční zastávky a celkový osud památky nejen v rámci kulturního dědictví UNESCO. Komentovanou procházku Adama Scheinherra (PRAHA SOBĚ) a Petra Teje (Kloknerův ústav ČVUT v Praze) zakončí pozvánka na výstavu Sochy a mosty umělce Jana Hendrycha, která je aktuálně k vidění v Kobce 17 na smíchovské náplavce.

Procházka se koná v rámci doprovodného programu festivalu Open House Praha, který se letos uskuteční v termínu 15.–21. května 2023.

Adam Scheinherr vystudoval strojní inženýrství a fyziku u nás a ve Francii a pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy, přičemž v letech 2018–2023 působil na pozici náměstka primátora pro oblast dopravy a památkové péče za seskupení PRAHA SOBĚ. Velmi výraznou roli sehrál při obhajobě Libeňského mostu a při odhalování korupčního jednání v Dopravním podniku hl. města Prahy v roce 2022.

Petr Tej vystudoval mj. architekturu a pracuje jako vedoucí oddělení mechaniky Kloknerova ústavu ČVUT v Praze. Patří mezi naše přední mostní odborníky. Je autorem Štvanické lávky a rekonstrukce Libeňského mostu. Spolu s kolegy stojí za realizacemi lávek přes Vltavu v Lužci nad Vltavou, přes Dřetovický potok ve Vrapicích u Kladna nebo přes řeku Lubinu v Příboře. Zdůrazňuje, že „Praha by si zasloužila další nové mosty“.

Praktické informace:

  • Místo setkání je před budovou vyšehradského nádraží (Svobodova 86/2, Praha 2–Vyšehrad).
  • Lektory komentované procházky jsou Adam ScheinherrPetr Tej.
  • Předpokládaná délka akce je 1,5 hodiny.
  • Vstup na akci je zdarma bez nutnosti registrace.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Comments are closed here.