Doprovodný program Open House Praha 2021 / PŘEDNÁŠKA

O historii Löwitova mlýna a jeho místu v historickém jádru Libně

st 4. 8. 2021, 18.00 hod.

Zajímá vás osud této barokní kulturní památky v Thomayerových sadech v Libni? Dorazte na přednášku historika Ladislava Valtra s následnou prohlídkou objektu.

Jako vodní mlýn sloužil objekt pouze do roku 1872, kdy došlo k regulaci vltavského řečiště. Na konci 19. století jej zakoupil Jáchym Löwit a nechal přestavět na pekárnu. Později mlýn připadl Pražské obci a nějakou dobu byl využíván jako sklad brambor nebo divadelních rekvizit. Mlýn byl při povodních v roce 2002 zaplaven až po střechu a od té doby čeká na rekonstrukci a nové využití.

Mgr. Ladislav Valtr – absolvent dějin umění a památkové péče na FFUK, působí jako historik staveb a je autorem řady odborných studií a publikací. Zabývá se zpracováním stavebně historických, umělecko historických a urbanisticko historických průzkumů a rovněž technologiemi rekonstrukcí památek. Externě vyučuje na katedře technologie staveb Stavební fakulty ČVUT.

Náš tip!

V rámci večera bude od 17.00 hodin k vidění i výstava ASOCIACE známého fotografa Karla Cudlína prezentující velkoplošné černobílé fotografie, které zachycují odlehlá i ikonická zákoutí Libně. Výstava bude zpřístupněna pak i v rámci festivalového víkendu 7. a 8. srpna, kdy se budova Löwitova vodního mlýna otevírá pro veřejnost.

Praktické informace:

 • Místem konání je Löwitův vodní mlýn (U Českých loděnic 40/6, Praha 8)
 • Vstup na akci je zdarma bez nutnosti předchozí registrace.
 • Organizátorem akce je spolek Probouzíme.
 • Více informací na: Löwitův mlýn – otevřeno
 • Prosíme všechny účastníky, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a při akci dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Vstup na akci je možný pouze s respirátorem a na základě potvrzení o bezinfekčnosti: 
  • negativní PCR test v posledních 7 dnech, 
  • negativní POC antigenní test provedeném zdravotní službou v posledních 72 hodinách, 
  • potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo 
  • certifikát potvrzující uplynutí nejméně 14 dní od ukončeného očkování 2. dávkou
 • Více informací najdete v sekci Bezpečnost.

Comments are closed here.