Vyrazte s námi na podzim poznávat kubistickou architekturu – ODLOŽENO

14. 11. 2020

Oznámení: Vzhledem ke stávajícím bezpečnostním opatřením jsme se rozhodli všechny naplánové procházky přesunout na jiný termín. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Prosíme vás o strpení, jakmile se situace s pandemií koronaviru stabilizuje a opatření zmírní, oznámíme nové termíny akcí. Moc nám pomůže, pokud si již zakoupené vstupenky ponecháte a podpoříte tak kulturu v těchto těžkých časech. Děkujeme!

Na podzim jsme pro vás připravili projekt Kubismus v pražské architektuře, kterým připomínáme zejména výročí narození Josefa Chochola a Josefa Gočára, architektů, kteří část svého tvůrčího období navrhovali stavby v kubistickém stylu.

„Český architektonický kubismus byl jen krátkou, ale zcela ojedinělou epizodou v dějinách světové architektury a my bychom se rádi věnovali jak proslulým, tak i těm méně známým kubistickým domům a dílčím realizacím v hlavním městě,“ říká ředitelka organizace Andrea Šenkyříková a dodává: „Všechny komentované procházky jsou s ohledem na aktuální nařízení vlády limitovány počtem 20 návštěvníků, proto je nutná předchozí rezervace.“

V rámci festivalu Open House Praha 2020 jsme vám již zpřístupnili u příležitosti 140. výročí narození Josefa Chochola v září Kovařovicovu vilu, což se setkalo s velkým zájmem veřejnosti.

„Těší nás, že díky laskavosti správce vily můžeme pozvat zájemce v listopadu na dvě komentované procházky, které ještě jednou nabídnou i prohlídku interiérů tohoto kubistického skvostu,“ dodává ředitelka organizace Andrea Šenkyříková.

Procházky Kovařovicova vila a další kubistické stavby pod Vyšehradem se uskuteční v úterý 24. a ve středu 25. listopadu, přičemž druhá z procházek bude s anglickým výkladem.

Zlatá éra kubismu spadá do let 1911–1914. Po roce 1918 kubismus rychle odezněl a nastoupila úspěšnější éra art deco. Vůbec první kubistickou stavbou, a také tou nejznámější, je Dům U Černé Matky Boží od Josefa Gočára na Starém Městě. Nejen u té se zastaví procházka Kubismus a český dekorativismus, která bude věnována přesahům kubismu do tzv. národního slohu (někdy také označovaného jako rondokubismus či český dekorativismus). Procházka se uskuteční v sobotu 31. října a připomene i další pražské realizace architekta Josefa Gočára, od jehož narození uplynulo v letošním roce 140 let. Součástí okruhu bude například palác Legiobanky Na Poříčí (palác Archa) nebo Myšákův dům, který zaujme výrazným průčelím. Díla Josefa Gočára především z kubistického a pak také funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury. 

V historickém centru Prahy je k vidění více ukázek typicky lokálního kubismu, které budete mít možnost vidět v rámci procházky Modernismus a kubismus na Starém Městě, která se uskuteční 20. října. Procházka povede od Právnické fakulty UK, poslední pražské realizace zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry a pokračovat bude k Mánesovu mostu, na kterém se nachází hned několik kubistických prvků. Zastaví se mimo jiné i u domů pro družstvo učitelů, jejichž fasáda je rovněž pojata v kubistickém stylu. 

Netradiční kubistickou památkou je méně známá Betlémská kaple na Žižkově od architekta Emila Králíčka, od jehož smrti uplynulo letos přesně 90 let. Kaple Českobratrské církve evangelické skrývá jediný původní interiér v tomto slohu v Praze. Kaple se údajně stala inspirací pro interiér kavárny Orient v domě U Černé Matky Boží. Po dalších kubistických památkách městské čtvrti Žižkov bude možné se vypravit v rámci procházky Betlémská kaple a kubismus na Žižkově už ve čtvrtek 15. října

Příběhům spojených s Ďáblickým hřbitovem se bude věnovat v sobotu 7. listopadu tematická procházka, která upozorní jak na architektonicky cenné kubistické detaily od Vlastislava Hofmana, tak na místa spojená s pohnutou českou historií, například  pohřebiště popravených a umučených obětí komunismu. Ďáblický hřbitov je po Olšanských hřbitovech druhým největším v Praze a výjimečný je především tím, že se jedná o jediný kubistický hřbitov v českých zemích. Architektonicky nejcennější jsou původní prvky jako kiosky a vstupní brána a oplocení, které v nedávné době prošlo rekonstrukcí. Kaple a další hřbitovní objekty postavené v 90. letech 20. století v neokubistickém duchu pak citlivě doplňují chráněný památkový komplex. 

Významnou realizací ve stylu geometrické secese s výraznými kubistickými prvky je dům Diamant na rohu Spálené a Lazarské od architekta Emila Králíčka. Právě tu odstartuje ve středu 18. listopadu komentovaná procházka s názvem Dům Diamant a kubismus na Novém Městě, která kromě informací o architektuře domu bude pokračovat i do ulice Na Perštýně k domu ve stylu art deco od Aloise Dryáka, který s domem Diamant nese shodné prvky. Procházka nemine ani Adamovu lékárnu ve stylu geometrické secese od Emila Králíčka na Václavské náměstí a zastaví se také u nedaleké neobvyklé kubistické lampy, o jejíž autorství se stále spekuluje.

Více informací k akcím a možnosti jejich rezervace naleznete v Kalendáři akcí.

Projekt Kubismus v pražské architektuře se koná za podpory hlavního města Prahy. 

Comments are closed here.