Klára Veselá

Foto: Eva Kořínková
Foto: Hana Krejbichová
foto: Michaela Pánková

Jaká je tvá profese?

Celý život pracuji s lidmi a především s dětmi. Věnuji se alternativnímu a svobodnému vzdělávání, otevřenému přístupu k informacím a jejich sdílení mezi menšími či většími skupinami lidí. Mojí velkou radostí bylo založení komunitní školy a její několikaleté vedení – a ještě větším úspěchem teď je její předání skvělému týmu kolegů a přátel, abych se mohla naplno věnovat Open House Praha.

Jak ses dostala k práci pro Open House Praha (OHP)?

Protože jsem už měla několikaletou zkušenost s koordinací desítek dobrovolníků pro jeden pražský hudební festival, oslovila mě Andrea před konáním prvního ročníku festivalu OHP s nabídkou, zda bych nechtěla pomoci sehnat dobrovolníky. Jelikož samotná vize festivalu pro mě byla, a stále je, naprosto uchvacující, vůbec jsem neváhala a dodnes jsem za možnost pracovat pro OHP vděčná.

Jaká pražská stavba/čtvrť či architektonický styl se ti líbí?

Jsem, bohužel, velká romantička, což mě odsuzuje k zasněným pohledům do zapadajícího slunce, ke čtení klasických autorů, a také k rozplývání se nad krásami historické architektury. Mám ráda centrum Prahy, nerovné dláždění ulic, gotické chrámy a kostely. V zahraničí navštěvuji hlavně historická místa, v Anglii pro mě byla už před lety velkou výzvou kombinace moderní architektury v těsné blízkosti několik set let starých budov. Zároveň mám ráda fantazii a nespoutanost, takže mě hodně baví sledovat současné architektonické studie veřejného prostoru a jejich originální řešení. Nejvíc mě oslovují architekti pracující s přírodními materiály, jako dřevo a kámen, mám ráda oblost tvarů. Málokdy mě nadchnou stavby, které působí ostře a chladně, což je často způsobeno především betonem a kovy – navíc v kombinaci s pravými a ostrými úhly.

Jak dlouho spolupracuješ s OHP a co tě na OHP baví?

V Open House Praha jsem byla osm let na pozici koordinátorky dobrovolníků. Ti, co se pohybují v kulturně-společenském neziskovém sektoru, moc dobře vědí, že je třeba dělat mnoho práce nad rámec kompetencí určených pro danou pozici. Komunikujete s partnery, pomáháte s produkcí, píšete e-maily a telefonujete, kam je zrovna potřeba. Snažíte se zkrátka zařídit maximum pro to, aby organizace byla opravdovým přínosem pro veřejnost. Na práci pro Open House Praha se mi líbí právě ta možnost být součástí celého procesu přípravy festivalu, nadšení lidí okolo, zapojování široké veřejnosti, odborníků, studentů, seniorů, organizací. Odmalička se ráda podílím na bourání bariér, tabuizovaných témat, odhalování informací, otevírání dveří – a to vše nabízí práce v Open House Praha. Od 1. července 2022 jsem převzala vedení organizace od Andrey Šenkyříkové.

Jaké jsou tvé zájmy?

Čím jsem starší, tím více se snažím své zájmy redukovat na ty, které opravdu časově zvládnu. Možná právě proto je taky moje práce vždy jakousi kompilací mých zájmů: baví mě objevování nového, čtení knih, hudba a tanec. Mám ráda plamenné diskuse nad všemožnými tématy s přáteli a rodinou. Ráda se učím od všech dětí, včetně těch svých. A pro udržování vnitřní harmonie jsem zcela závislá na bezprostředním kontaktu s přírodou: občasném spaní pod hvězdami, koupání v lesním jezeře, zdolání horských převýšení a bosém procházení po loukách.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.