Festival bez bariér 2023

Snažíme se odstraňovat bariéry, které mohou bránit lidem v poznávání města a jeho architektury. Proto se ve spolupráci s celou řadou partnerů zaměřujeme na vytvoření nabídky speciálních prohlídek i pro osoby se zdravotním postižením, ať už to jsou neslyšící, nebo nevidomí.

Již po šesté mohli o víkendu navštívit vybrané budovy i lidé se sluchovým hendikepem. Ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UKČeskou unií neslyšících jsme jim nabídli čtyři prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka. Zajištěn byl i simultánní přepis pro ty návštěvníky, kteří neovládají znakový jazyk. Prohlídky se uskutečnily v Nové scéně ND, továrně KOH-I-NOOR, Libeňském zámku a Klárově ústavu pro slepce a navštívilo je více než 70 registrovaných zájemců.

Prohlídka Libeňského zámku pro neslyšící, foto: Ivan Beneš
Prohlídka Všeobecného penzijního ústavu pro nevidomé, foto: Ivan Beneš

Tento ročník umožnil užít si festival již počtvrté i zrakově hendikepovaným návštěvníkům. Nevidomým a slabozrakým byly nabídnuty komentované prohlídky se speciálně vyškolenými dobrovolníky v šesti budovách Laichterově domě, Nové budově ČVUT v Praze, Všeobecném penzijním ústavu, Klubovém domě Autoklubu ČR a kostele sv. Anny a Quadriu. Často však nevidomí měli zájem navštívit i další otevřené budovy v okolí, mimo pro ně pro ně připravenou trasu. Na prohlídky dorazilo okolo 30 návštěvníků se zrakovým hendikepem.

K prohlídkám byly připraveny haptické půdorysy a urbanistické mapy budov a jejich okolí, které tradičně zajišťuje Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky) a ELSA ČVUT (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) včetně potřebných odborných konzultací. Organizace SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) zajistila popisy tras a způsob dopravy mezi budovami. Využili jsme také 3D modely budov, které připravili v minulých letech studenti Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Průvodce-dobrovolníky pro tyto speciální prohlídky proškolili odborníci ze Střediska Teiresiás MU a ELSA ČVUT. Za odbornou spolupráci děkujeme.

Haptické půdorysy na prohlídce FA ČVUT pro nevidomé, foto: Beáta Hanousková
foto: Dušan Vondra

Nově jsme navázali spolupráci s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú., díky které se nám letos podařilo poprvé zařadit do dobrovolnického programu také osoby s mentálním hendikepem. S pomocí asistentů se tak mohlo několik klientů podílet na pomoci koordinace provozu návštěvníků a vyzkoušet si tak přímou komunikaci s návštěvníky, sociální interakci a navíc zažít kouzlo komunitního sdílení zážitků.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.