Festival bez bariér

Snažíme se odstraňovat bariéry, které mohou lidem bránit v poznávání města a jeho architektury. Naším mottem je Architektura pro všechny, proto i letos v rámci festivalu Open House Praha 2023 ve spolupráci s celou řadou partnerů nabízíme speciální prohlídky budov pro návštěvníky se sluchovým, zrakovým či tělesným postižením. Vstup na prohlídky je zdarma.

Program pro neslyšící

Ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UKČeskou unií neslyšících jsme ve vybraných budovách připravili o víkendu 20. a 21. května 2023 prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka a se simultánním přepisem. Vstup na prohlídky je zdarma, ale je nutné se předem registrovat prostřednictvím formuláře zde.

foto: Jan Urbánek
foto: Michal Doležal

Program pro nevidomé

Prohlídky pro návštěvníky se zrakovým postižením nabízíme díky podpoře Světlušky, Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, střediska Elsa ČVUTFakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. K prohlídkám jsou připraveny haptické plány, 3D modely a popisy tras. Vstup na prohlídky, které se konají o víkendu 20. a 21. května 2023, je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Vstup návštěvníků v doprovodu vodicích či asistenčních psů je do všech budov možný.

Program pro osoby s tělesným postižením

Ve čtvrtek 18. května se ve 14.00 hodin uskuteční prohlídka historické budovy Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR pro návštěvníky s tělesným postižením. Lidé pohybující se na vozíku se při exkurzi dozví zajímavé informace o architektuře areálu ústavu postaveného ve třicátých letech 20. století, jeho historii i současném výzkumu, kterým se zde vědci zabývají. Během prohlídky se podívají mimo jiné do hlavního přednáškového sálu, kavárny a historické pracovny profesora Antonína Holého. Na prohlídky je třeba se předem registrovat na stránkách uochb.cas.cz.

Jaké prostory můžete v budovách otevřených o víkendu 20. a 21. května bezbariérově navštívit se dozvíte díky ikoně a popisku u jednotlivých budov.

foto: archiv ÚOCHB

Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.