Tematický okruh: Budovy ožívající

V rámci festivalu jsme objevovali opuštěná a chátrající místa, do kterých se v poslední době začíná vracet život. 

foto: Tomáš Sysel

Procházku bylo možné začít v Pražské tržnici, bývalém areálu pro Ústřední jatka královského města Prahy, postaveném před 125 lety. Teprve v roce 2019 byl ukončen dlouholetý spor hlavního města Prahy s nájemní firmou, která měla památkově chráněný areál ve správě. Nyní by měl být postupně rekonstruován na místo s pestrou nabídkou obchodů, služeb a kulturního vyžití. V rámci festivalu bylo možné se seznámit s územní studií a plány, jak by to v Pražské Tržnici mohlo za pár let vypadat. V neděli se navíc otevřelo i zázemí divadelně-cirkusové scény Jatka78

V červenci 2020 se rozhodlo o dalším osudu dlouho chátrajícího Desfourského paláce na Novém Městě. Palác má převzít od města do správy Muzeum hlavního města Prahy. Tento polozapomenutý architektonický poklad potěšil zejména fanoušky urbexu.

foto: Tomáš Sysel
foto: Tomáš Sysel

O kousek dále se nacházejí Kasárna Karlín, kdysi největší a nejmodernější vojenská budova v Praze. V roce 2017 přešel zchátralý areál ve vlastnictví státu do pronájmu spolku Pražské centrum, který oživil nejen část prostor vnitřních, ale také venkovní dvůr. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vybral nedávno předběžně nového nájemce prostor. Jaký bude další příběh kasáren je v tuto chvíli otevřené…

Dále jsme se vydali na Žižkov, kde se nachází nenápadná historická budovu bývalého drážního hostince Nová Krenovka. Dům je součástí významného památkově chráněného souboru staveb dokládající vznik a rozvoj železniční dopravy v Praze od poloviny 19. století. S novým majitelem se objekt brzy stane multikulturním centrem. O doprovodný program se v rámci festivalu postaraly spolky Unijazz a Krenovka žije, které by tu do budoucna měly najít nová zázemí.

foto: Tomáš Sysel
foto: Tomáš Sysel

Pokračovali jsme dále na Vinohrady, kde bylo možné nahlédnout do vozovny Orionka, která představuje nejstarší tramvajové zázemí vybudované dnešním Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP). V posledních letech jsou prostory bývalé vozovny téměř nevyužité. Hlavní město Praha se proto rozhodlo, že areál od DPP převezme a najde pro něj nové uplatnění.

Již brzy by měla být zahájena rekonstrukce Nuselského pivovaru, jehož počátky se datují až do konce 17. století. Kromě renovace barokní památkově chráněné budovy pivovaru, by měla v severní části areálu během dvou let vzniknout nová výstavba.  

foto: Tomáš Sysel
foto: Tomáš Sysel

Na závěr putování jsme se ocitli v bývalém prvorepublikovém industriálním areálu ve Vysočanech, kde se vyráběly legendární automobily Praga. Od roku 2006 tu postupně roste progresivní umělecká a mediální čtvrť Pragovka Art District, která poskytuje zázemí pro umělecká studia, tvůrčí podnikání, galerie a mnoho společenských a gastronomických událostí.


Festival nabídl rovněž debatní večer City Makers – jak ožívají prázdné domy?, který se uskutečnil ve středu 2. září, 2020 od 18.30 hodin v domě Radost. Do debaty jsme pozvali některé zástupce z řad zapojených budov, aby nám pověděli své příběhy a zkušenosti.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.