Antonín Viktor Barvitius – první moderně smýšlející konzervátor památek

28. 4. 2023

Zpracovala: Monika Fülöpová

V letošním roce si připomínáme hned několik významných výročí narození architektů působících v českých zemích. Jedním z nich je i malíř a architekt Antonín Viktor Barvitius (1823–1901), od jehož narození uplyne v červenci 200 let. Vyrazte s námi za poznáním Barvitiovy tvorby!

Antonín Viktor Barvitius pocházel z rodiny pokladníka hraběte Buquoyi a proslul především jako moderně smýšlející konzervátor památek. Stejně jako jeho nejmladší bratr Viktor Barvitius, který se dal na malířskou dráhu, i Antonín začínal jako malíř. Když v roce 1843 opustil původní studium filozofie a práv, které zřejmě nenaplňovalo jeho umělecké ambice, vstoupil na malířskou akademii v Praze do ateliéru monumentální malby Christiana Rubena. O rok později pak přesídlil na obor architektury, u kterého již zůstal. 

Portrét A. V. Barvitia, ilustrace: Magdalena Rutová
Akademie výtvarných umění ve Vídni, foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0

Architekturu studoval Antonín Barvitius na Akademii výtvarných umění ve Vídni pod vedením Eduarda van der Nülla, Augusta Sicardsburga a Karla Roesnera. Všichni jmenovaní byli zástupci přísného historismu, což samozřejmě Antonínovu tvorbu výrazně ovlivnilo. Vídeň si Antonín natolik zamiloval, že v ní i po ukončení studií zůstal a po dobu tří let zde pracoval jako inženýr-asistent ve stavebním odboru Ministerstva obchodu, průmyslu a veřejných prací. Nevzdal se však ani malířství – na svých cestách po Rakousku totiž pořizoval nejen kresby architektury, ale také humoristické žánrové obrazy, z nichž některé byly publikovány v časopise Kasperle im Frack Oskara Bauchwitze v Lipsku.  

V roce 1854 na doporučení Akademie výtvarných umění získal dvouleté cestovní stipendium od Ministerstva kultury a vyučování, které ho zavedlo do Itálie, kde se spřátelil s vůdčími osobnostmi nazarénského okruhu Friedrichem Overbeckem a Peterem Corneliem a s umělci sdruženými v Deutscher Kunstverein. Společně s českým přítelem a sochařem Václavem Levým zde navrhoval oltáře, drobnou sakrální a sepulkrální architekturu. Především se ale ve svém „římském“ období věnoval restaurátorské činnosti renesančních domů. Nejvýznamnějším a zároveň nejprestižnějším projektem, na kterém zde pracoval, byl návrh restaurování římského renesančního komplexu Palazzo Venezia, který sloužil jako rezidence pro potřeby rakouského státu. 

Palazzo Venezia v Římě, foto: Miguel Hermoso Cuesta / CC BY-SA 3.0
Úryvek z příspěvku A. V. Barvitia o návrhu Lippmannovy vily ve Zprávách Spolku inženýrů a architektů z roku 1870, foto: NTK

Během svého pobytu v Římě zůstal Antonín v kontaktu i s domovinou a do Čech pravidelně zasílal návrhy pro domácí výstavy Spolku inženýrů a architektů. Některé z těchto návrhů byly dokonce publikovány v odborných časopisech. Když se tedy Antonín v roce 1866 rozhodl do Čech vrátit, byl již etablovanou a poměrně známou osobností. Své návrhy představil také na Světové výstavě roku 1867 a definitivně tak potvrdil svou pozici prvního moderně smýšlejícího restaurátora.

Po návratu do Čech spolupracoval zejména se svým švagrem, architektem Vojtěchem Ignácem Ullmannem. Jedním z jejich vůbec prvních projektů byla hrobka rodiny Lannovy a Schebkovy na Olšanských hřbitovech, při jejichž realizaci se Barvitius setkal i s přítelem Václavem Levým, sochařem Ludvíkem Šimkem a malířem Františkem Sequensem. Jedná se o největší samostatně stojící hrobku v Praze. Na Olšanských hřbitovech je mimochodem pohřben i sám Barvitius, samozřejmě v hrobce dle svého návrhu. 

Lannova hrobka na Olšanských hřbitovech, foto: archiv OHP
Hroby na hřbitově Malvazinky, foto: VitVit / CC BY-SA 4.0

V této době Barvitius navrhl mnoho dalších hrobek pro pražské hřbitovy – za všechny jmenujme především národní pohřebiště na Vyšehradě, pro které v roce 1876 zpracoval návrh nekropole italského typu Campo Santo s otevřenými neorenesančními arkádovými ochozy, ačkoliv podle jeho návrhu byla postavena nakonec jen jejich část. Podle jeho konceptu byl v roce 1876 založen i hřbitov na Malvazinkách, i když celý jeho projekt nebyl nakonec realizován.

Společně s Ullmannem vytvořili projekt Nádraží císaře Františka Josefa I. a přenesli do Prahy vídeňský architektonický styl Rundbogenstil, tzv. „úřednický“ sloh. Ten se v této době často využíval při stavbách škol, soudů či kasáren. Mezi jejich další společné projekty, na nichž se podílel i Josef Schulz, patří například vila Moritze Gröbeho, Viniční altán v Havlíčkových sadech, romantická Grotta a její okolí, Lannova vila v Bubenči, Lippmannova vila či kostel sv. Václava na Smíchově. Barvitius byl díky svému působení v Římě a cestám po Itálii výrazně ovlivněn středomořskou antikourenesanční Itálií, což se při realizaci těchto projektů silně projevilo. 

Vila Lanna, foto: archiv budovy
Řád sv. Řehoře Velikého, foto: Borodun / CC BY-SA 4.0

Antonín Barvitius později rovněž pracoval pro Křesťanskou akademii, konkrétně ve výtvarném odboru, či předsedal uměleckému odboru Jednoty pro dostavbu katedrály sv. Víta. Navrhl mnohé liturgické nádobí či náčiní, chrámové vybavení a vytvořil nespočet návrhů zlatnických prací. Kromě toho byl také konzervátorem Ústřední památkové komise ve Vídni, členem České akademie věd a umění a zabýval se rovněž archeologií – v roce 1882 byl dokonce jako znalec křesťanské archeologie vyznamenán papežem Lvem XIII. rytířským Řádem sv. Řehoře Velikého

Barvitiova tvorba zastoupená v programu Open House Praha 2023:

Nenechte si rovněž ujít přednášku odbornice na funerální architekturu Šárky Těšíkživotě a díle A. V. Barvitia, která se uskuteční v pondělí 15. května od 18.00 hodinkostele sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách! Na přednášku je nezbytná rezervace vstupenek.

Kostel sv. Václava na Smíchově, foto: Tomáš Sysel

Comments are closed here.