Debata o nemotorové dopravě z nového cyklu Otevřeně o Praze

17. 2. 2023

Ve spolupráci s centrem Krenovka společnosti Sudop Real pořádáme nový cyklus debat Otevřeně o Praze, který se zaměří na témata spojená s rozvojem města. Ve středu 22. února od 18.00 hodin se v Krenovce v prostorách Čítárny Unijazz uskuteční debatanemotorové dopravě. Akce nazvaná Vpřed i bez motorů se zaměří na současné možnosti pohybu po Praze pěškyna kole. Pozornost bude věnována i překážkám, na které mohou lidé při využívání jiné než motorové dopravy narazit.

Nový debatní formát, který by měl pravidelně každý měsíc otevírat témata týkající se rozvoje Prahy, navazuje na dlouhodobou spolupráci obou hlavních organizací.

„Prostory Krenovky jsme v minulosti již několikrát otevřeli veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha, aby se lidé mohli seznámit s projektem nově vznikajícího kulturního centra. Těší nás, že můžeme spojit síly i nyní a společně pozvat Pražany na debatu, která je jedním z řady pestrých programů odehrávajících se v nově zrekonstruované budově,“ říká Klára Veselá, ředitelka Open House Praha.

Program určený především pražské veřejnosti bude sestávat ze tří bloků. Úvodní část bude věnována seznámení s problematikou, následovat bude moderovaná debata čtyř panelistů a večer zakončí blok určený dotazům veřejnosti. Mezi panelisty debaty bude Jarmila Johnová, spoluzakladatelka Pěšky městem, Zuzana Poláková ze spolku AUTOmat – Laboratoř udržitelného urbanismu, Matěj Michalk Žaloudek, architekt a člen zastupitelstva Prahy 3 za Stranu zelených a Rozálie Kašparová, urbanistka z Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha.

Od počátku minulého století, kdy ještě byli lidé zvyklí chodit po městě pěšky, se Praha velmi výrazně proměnila.

„Z analýz dopravního chování Pražanů dlouhodobě vyplývá, že zhruba polovina cest je v hlavním městě uskutečňována hromadnou dopravou, čtvrtina automobily a čtvrtina pěšky,“ říká Michal Šedivý, moderátor debaty a lektor celoročních akcí Open House Praha. A jak upozorňuje Jarmila Johnová: „Pohyb pěšky je moc důležitý i proto, aby lidi ve svém městě žili jako ve svém domově.“  

Předpokládaná délka akce je přibližně 1,5 hodiny. Z kapacitních důvodů je ideální se na akci zaregistrovat předem, účastníkům pak budou garantována vyhrazená místa a vybrané prostředky napomohou k realizaci našich dalších aktivit. Na akci je ovšem možné dorazit i bez registrace, ale v takovém případě není možné garantovat místa k sezení.

Více informací a vstupenky naleznete zde. Těšíme se na vás!

foto: Vojtěch Brtnický

Krenovka

Nové kulturní a komunitní centrum Krenovka sídlí v objektu kulturní památky Krenovka na dolním Žižkově. Poskytuje zázemí a místo pro prezentaci různým uměleckým oborům, jako je tanec, hudba, literatura nebo vizuální umění. Dále je prostorem pro vzdělávání, komunitní život a setkávání. V objektu se nachází Čítárna Unijazzu, výtvarný ateliér Krenovka Inkubátor, kreativní prostor ArtHUB a působí zde i Tanec Praha. Provozovatelem Krenovky je společnost SUDOP Real, která objekt bývalého drážního hostince nechala zrekonstruovat.

Comments are closed here.