DEBATA

Otevřeně o Praze: Adaptace na klimatickou změnu

st 29. 11. 2023, 18.00 hod.

Nacházíme se v éře klimatické změny, kterou jsme vyvolali svým jednáním v průběhu posledních sta let. Nejsme ještě schopni dohlédnout všech jejích důsledků, ale je jisté, že nás zásadně ovlivní. Mnohé z projevů již nyní zakoušíme na vlastní kůži. S ohledem na to, že je naše společnost urbanizovaná, bude pro nás zásadní, jak budeme schopni uzpůsobit život ve městech měnícím se klimatickým podmínkám. Jaký je aktuální plán Prahy na zmírnění dopadů klimatické změny a jaké kroky podniká pro zlepšení odolnosti města vůči extrémním klimatickým událostem, jako jsou například povodně nebo vlny horka? Dorazte na poslední letošní debatu z cyklu Otevřeně o Praze.

Kouř z továrních komínů ve světle ze západu slunce
foto: Rabe / Pixabay
Pohled na zelený svah nad Malou Stranou v Praze
foto: dropolto / Pixabay

Panelistky:

  • Ing. Jana Komrsková – náměstkyně primátora hlavního města Prahy zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán; předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy
  • Mgr. Petra Kolínská – ředitelka (v pověření) kanceláře Zeleného kruhu, kde koordinuje projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města; v letech 2007–2014 pracovala ve Státním fondu životního prostředí
  • Ing. arch. Anna Vinklárková – odbornice kampaně „Praha – město pro život“ v organizaci Arnika; soustředí se na informování a zapojování veřejnosti, Metropolitní plán, budoucnost velkých brownfieldů či problematické rozhodování úřadů
  • RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. – vyučuje mj. na Katedře sociologie FSV UK, jako aktivistka a publicistka se zaměřuje na restrukturalizaci měst, sociální hnutí, feminismus, environmentální krizi a sociálně-ekologickou transformaci

Debatu bude moderovat náš lektor celoročních akcí Michal Šedivý.

Videozáznam z akce zajišťuje mediální partner debaty, portál ESTAV.czestav.tv.

Praktické informace:

  • Místo konání je Čítárna Unijazz, adresa Husitská 42/22, Praha 3-Žižkov.
  • Akce je součástí cyklu debat na témata týkající se rozvoje Prahy.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Z kapacitních důvodů doporučujeme se na akci zaregistrovat předem, účastníkům pak budou garantována vyhrazená místa a vybrané prostředky napomohou k realizaci našich dalších aktivit. Na akci je ovšem možné dorazit i bez registrace, ale v takovém případě není možné garantovat místa k sezení.
  • Na akci pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde. Pokud si nepřejete, aby byla vaše tvář v obraze, sedněte si pak prosím za kameru.

Comments are closed here.