WORKSHOP

Architektura interaktivně II. – baroko na Hradčanech a Malé Straně

ne 23. 7. 2023, 11.00 hod.

Jaké z malostranských a hradčanských památek jsou postaveny v barokním stylu? Proč zrovna baroko je nejvíce zastoupeným architektonickým slohem nejstarší části Prahy? Najdeme na Malé Straně fasády domů, které nejsou dotčené pozdějšími úpravami? Naučte se v rámci interaktivní procházky rozeznávat charakteristické prvky barokního stavitelství, které se na našem území rozvíjelo v období od konce třicetileté války (1648) až do první poloviny 18. století. Slibujeme vám, že na konci procházky budete umět poznat nejen výrazné prvky charakterizující barokní styl, ale i třeba rozdíl mezi rukopisem Jana Blažeje Santiniho Aichla od jeho konkurentů.

Architektura interaktivně je název nového cyklu lektorovaných procházek, jejichž hlavním cílem je prezentace architektonických slohů a jejich tvarosloví s důrazem na zapojení samotných účastníků. Průvodce ukáže účastníkům zvláštnosti jednotlivých stylů a podle podle specifických prvků je naučí od sebe rozeznávat. Na konci cyklu by měli být účastníci schopni sami určit konkrétní sloh, včetně jeho časového zařazení. Procházka je určena všem aktivním zájemcům o architekturu, kteří nechtějí jen pasivně naslouchat výkladu průvodce a mají dobrou fyzickou kondici.

Kolovratský palác v Nerudově ulici, foto: Tomáš Sysel
Morzinský palác v Nerudově ulici, foto: VitVit / CC BY-SA 3.0

Baroko je stylem, který především utváří architektonický ráz Malé StranyHradčan. Jeho ranou fázi můžeme zařadit do období od konce třicetileté války (tedy po roce 1648) do přelomu 17. a 18. století. Nejvíce barokních památek u nás však pochází až z následujícího vrcholného období první poloviny 18. století. Z malostranských a hradčanských chodníků lze ale obdivovat i překrásné fasády z doby pozdního baroka, v několika případech prakticky nedotčené pozdějšími úpravami.

Praktické informace:

  • Místo setkání je na Loretánském náměstí u sochy E. Beneše (Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1-Hradčany).
  • Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ “nouze” uveden na vstupence.
  • Lektorem workshopu je Michal Šedivý.
  • Předpokládaná délka akce je cca 2 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezena, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Vyprodáno

Váš průvodce

Michal Šedivý

S Michalem se můžete nejčastěji potkat při procházkách Malou Stranou, které se věnuje velmi podrobně, a také při procházkách postavených na příbězích židovských stavebníků v Bubenči. Je vystudovaný politolog a sociolog, umění a architektura jsou jeho velkou zálibou. Obdivuje například betonové věže emauzského kostela. S Open House Praha spolupracuje jako průvodce už od roku 2019.

Více o Michalovi zde.

Comments are closed here.