PROCHÁZKA

Moderní architektura Karlína

út 18. 4. 2023, 17.30 hod.

Po katastrofální povodni v roce 2002 se v Karlíně vytvořil prostor pro rozvoj současné architektury s několika výraznými stavbami, které dotváří charakter této jedinečné pražské čtvrti. Vydejte se s námi na procházku od největšího hotelu v Česku směrem k Vltavě, kde vyrostla celá řada působivých novostaveb. Například administrativní budova Danube House, která svým tvarem lodi připomíná, že se v těchto místech kdysi nacházel hlavní pražský přístav. Kromě rozsáhlého komplexu River Garden se dozvíte i řadu zajímavostí o světově oceňované budově Maint Point Karlín nebo projektu inspirovaném českým architektonickým kubismem. Neminete ani nejnovější realizaci Davida Černého.

Doplňme, že se s námi můžete vypravit celkem na tři komentované procházky, které vám představí historii, architekturuzajímavé příběhy spojené s pražskou čtvrtí Karlín. Jaké významné stavby vytváří jedinečný charakter Karlína? Které události formovaly jeho současnou urbanistickou podobu? Prozkoumejte s průvodcem Martinem Bělohradským toto nejstarší pražské předměstí – klasicistní, secesní, industriální i současný Karlín!

foto: Vladimír Lacena

Praktické informace:

  • Místo setkání je na stanici metra Florenc, směr Sokolovská (v úrovni vozovky, před Billou).
  • Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ “nouze” uveden na vstupence.
  • Průvodcem komentované vycházky je Martin Bělohradský.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografické a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Váš průvodce

Martin Bělohradský

S Martinem se nejčastěji můžete potkat při procházkách po moderní architektuře 1. poloviny 20. století, ale je také velkým obdivovatelem barokní architektury. Martin se profesně věnoval vědecké práci v oboru organické chemie a současně je i profesionálním průvodcem. Má rád tenis, cyklistiku a znalostní soutěže. S Open House Praha spolupracuje jako fotograf dobrovolník od úplně prvního ročníku a v posledních třech letech i jako průvodce v rámci celoročního programu.

Více o Martinovi zde.

Comments are closed here.