PROCHÁZKA

Osada Baba – model nového bydlení

st 29. 3. 2023, 16.30 hod.

Nová procházka s historičkou umění Markétou Čejkovou vás zavede do funkcionalistické osady Baba. Při obdivování krásně jednoduchých nebo jednoduše krásných vil od architektů Pavla Janáka, Josefa GočáraFrantiška Kerharta se seznámíme s projektem nového, moderního bydlení 20. let minulého století. Osada Baba nebyla ojedinělým počinem, který seznamoval zájemce o nové bydlení s moderními trendy – v Evropě bylo ve stejné době postaveno několik koncepčně obdobných sídlišť nové architektury, o kterých bude na procházce také řeč. Kromě již zmíněných proslulých architektů a jejich návrhů se zaměříme také na zastoupení a postavení žen architektek a neopomeneme ani umělce a další členy Svazu československého díla, kteří na Babě žili. Přijďte se projít první republikou!

foto: Tomáš Sysel

Praktické informace:

  • Sraz je na rohu ulic Jarní a Na Babě (Praha 6–Dejvice).
  • Lektorkou komentované vycházky je Markéta Čejková.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Vyprodáno

Vaše průvodkyně

Markéta Čejková

Markéta vystudovala strojní fakultu ČVUT v Praze. Po patnácti letech práce auditorky nakonec propadla naplno své zálibě pro umění. Je doktorandkou oboru dějiny umění a současně pracuje jako lektorka pro různé organizace. Jako dobrovolnice a průvodkyně je s Open House Praha od roku 2019. Markéta neskrývá obdiv pro architekturu 20. století a potkat ji můžete například při procházce po Pražském hradě, hradčanských palácích, Veletržním paláci nebo brutalistické architektuře.

Více o Markétě zde.

Comments are closed here.