PROCHÁZKA

Praha šlechtická I: Lichtenštejnové na Malé Straně

ne 15. 1. 2023, 11.30 hod.

V rámci nového cyklu procházek vám představíme jednu z nejstarších šlechtických rodin ve střední Evropě, rod Lichtenštejnů, který by bylo výstižnější označit jako moravská knížata. Své jméno odvozují od hradu v dolním Rakousku, kde měli své první pozemky. Moravské državy ale představovaly od konce 16. století zásadní část jejich majetku, přičemž samotné Lichtenštejnsko, díky němuž se stali (a dodnes jsou) suverénními panovníky, navštívili osobně poprvé až roku 1842. Pro mocenské postaveni Lichtenštejnů v monarchii byla totiž zásadní jiná místa; Vídeň a Praha, hlavní zemské město Českého království.

Procházka začne na nároží ulic Všehrdova a Újezd, kde se nachází tzv. Tyršův dům – dnešní sídlo Obce sokolské. Poté se přesuneme ke klasicistní stavbě Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí, kde dnes sídlí Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění. Setkání zakončíme u barokního vodního paláce na Kampě. Ten byl postaven v 17. století, ale pojmenován je po Lichtenštejnech, protože oni byli jeho posledními urozenými majiteli.

Rádi byste architektonický zážitek z komentované procházky či prohlídky někomu věnovali?
Využijte naše dárkové poukazy!

foto: archiv OHP

Praktické informace:

  • Místo setkání je na nároží ulice Všehrdova a Újezd (na rohu Tyršova domu) Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ „nouze“ uveden na vstupence.
  • Lektorem komentované vycházky je Michal Šedivý.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografické nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Váš průvodce

Michal Šedivý

S Michalem se můžete nejčastěji potkat při procházkách Malou Stranou, které se věnuje velmi podrobně, a také při procházkách postavených na příbězích židovských stavebníků v Bubenči. Je vystudovaný politolog a sociolog, umění a architektura jsou jeho velkou zálibou. Obdivuje například betonové věže emauzského kostela. S Open House Praha spolupracuje jako průvodce už od roku 2019.

Více o Michalovi zde.

Comments are closed here.