Novou ředitelkou organizace Open House Praha se stala Klára Veselá

24. 8. 2022

V roce 2012 objevila festival Open House v Londýně, následně stála u zrodu festivalu architektury Open House Praha a od roku 2017 působila jako jeho ředitelka. Zakladatelka a dlouholetá ředitelka neziskové organizace Open House Praha, z. ú., Andrea Šenkyříková předala v létě svou funkci Kláře Veselé. Ta působí v organizaci od samého počátku jako hlavní koordinátorka dobrovolníků. 

Mým přáním bylo, aby neziskovou organizaci vedl člověk, který je srdcař a má k ní vztah. Chtěla jsem, aby to byl člověk, kterému mohu plně důvěřovat, a který je s námi od začátku a společně jsme prošli mnohými nelehkými peripetiemi. Po vzájemné interní dohodě, i shodě členek správní rady, jsem v červenci 2022 předala pomyslné otěže kolegyni Kláře Veselé. Jsem ráda, že se nám podařilo organizaci postavit na nohy, přežili jsme nelehké chvíle a věřím, že Klára bude festival i naše celoroční aktivity rozvíjet a zrealizuje další nápady, kterých máme stále mnoho,“ upřesňuje své rozhodnutí Andrea Šenkyříková. 

Festival Open House Praha dokázal během osmi uplynulých let otevřít veřejnosti stovky běžně nepřístupných budov, navázat spolupráci s velkým množstvím partnerů a zapojit do příprav akce přes dva tisíce dobrovolníků. Stal se tak jedním z největších festivalů architektury v ČR a svým komunitním a sociálním přesahem oslovuje každým rokem stále více lidí. Organizace je součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, díky čemuž se organizátorům daří sdílet zkušenosti z jiných zemí, vzájemně se inspirovat a pracovat i na společných projektech. 

Mnohé se podařilo díky nadšeným lidem, se kterými jsem měla možnost spolupracovat. V organizaci Open House Praha, z. ú., nicméně nekončím. Budu se nadále věnovat dramaturgii festivalu a spolupráci s vlastníky a správci budov k jejich zapojení do festivalu, což dělám kromě jiného celých osm let,“ doplňuje Andrea Šenkyříková. 

Pořádání festivalu není jedinou činností, které se organizace Open House Praha, z. ú. věnuje. Od roku 2020 přináší pestrou nabídku celoročních akcí – od komentovaných procházek po Praze a prohlídek architektonicky významných budov, po workshopy a akce zaměřené na děti i školy. 

Před nástupem do Open House Praha působila Klára Veselá ve svém volném čase jako koordinátorka dobrovolníků pro hudební festival Habrovka. Jejím největším koníčkem, který se zásadně promítl i do profesní dráhy, je práce s lidmi a hlavně dětmi. „Mojí velkou radostí bylo založení komunitní školy a její několikaleté vedení – a ještě větším úspěchem teď je její předání skvělému týmu kolegů a přátel, abych se mohla naplno věnovat Open House Praha (OHP). Na práci pro OHP se mi vždy líbila možnost být součástí celého procesu přípravy festivalu, nadšení lidí okolo, zapojování široké veřejnosti, odborníků, studentů, seniorů, organizací. Odmalička se ráda podílím na bourání bariér, tabuizovaných témat, odhalování informací, otevírání dveří – a to vše Open House Praha nabízí. Je to cesta, jak otevírat lidem brány ke sdílení informací a zážitků,“ říká Klára Veselá a doplňuje: „Máme v zásobě mnoho nápadů a rozpracovaných témat, která bychom rádi veřejnosti představili. Čeká nás ještě pestrá cesta v rozvoji aktivit, jejichž cílem je zjednodušit cesty k architektuře, k otevření diskuzí a ke vzdělávání obecně.”  

Více o Kláře Veselé
Klára má za sebou různé životní cesty – od studia fyzioterapie na lékařské fakultě přešla k biologii, geologii, environmentalistice a výchově na fakultě pedagogické. Jejím největším koníčkem, který se zásadně promítl i do profesní dráhy, je práce s lidmi a hlavně dětmi. Zaměřuje se přitom na pedagogiku respektující individualitu dětí, podporující jejich kreativitu a fantazii. Klára působila jako učitelka v mateřské škole, na I. stupni základní školy i na pedagogické fakultě, ale záhy dospěla k rozhodnutí založit si vlastní komunitní školu, ve které razí motto, že není nutné předkládat dětem naši představu o výuce a vzdělávání, ale nabídnout jim obzory a naslouchat jejich potřebám. Klára byla řadu let zapojená do organizace hudebně-divadelního festivalu Habrovka a od roku 2015 působí v organizaci Open House Praha. Nejprve v roli koordinátorky dobrovolníků a od léta 2022 převzala vedení organizace od ředitelky Andrey Šenkyříkové. Klára je romantička a miluje čtení knih (hlavně klasické autory), hudbu a tanec. Má ráda historickou architekturu v centru Prahy, nerovné dláždění ulic, gotické chrámy a starobylé kostely. Ke svému duševnímu klidu potřebuje jak společnost přátel a rodiny, tak úzký kontakt s přírodou. Jako lektorku ji můžete potkat při prohlídkách a workshopech zaměřených na děti, například na Velkém strahovském stadionu. Aktivně se také podílí na metodice vzdělávacích materiálů pro děti, které v Open House Praha připravujeme.

Comments are closed here.