KONCERT

Jednota místa a času v hudbě; k poctě Pavla Janáka

st 7. 12. 2022, 19.30 hod.

K oslavě 140. výročí narození architekta Pavla Janáka a současně i Bohuslava Martinů, od jehož narození uplyne 8. prosince 132 let, pořádáme ve spolupráci s festivalem Euro Art Praha koncert hudby vybraných Janákových současníků – Bohuslava Martinů, Vítězslava NovákaJosefa Suka. Za výběrem skladeb stojí hudebníci ze Stamicova kvarteta, které patří mezi nejlepší komorní tělesa u nás. Koncert se uskuteční v klubovém domě Autoklubu České republiky, jehož autorem je právě Pavel Janák, který ve 20. letech navrhl rekonstrukci budovy v puristickém stylu. Úvodní slovo o architektuře domu a Janákově tvorbě pronese výkonný ředitel Autoklubu ČR Richard Gironi. Využijte této jedinečné příležitosti a přijďte si poslechnout kompozice našich předních skladatelů v reprezentativních prostorách kulturní památky!

Klubový dům Autoklubu ČR, foto: Tomáš Sysel

Program večera:
• Josef Suk: Barkarola a Balada d moll
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 7, „Concerto da Camera“
Vítězslav Novák: Smyčcový kvartet D dur, op. 35, č. 2

Interiéry klubového domu Autoklubu ČR, foto: Dušan Vondra

Pavel Janák je jedním z našich nejvýraznějších a nejplodnějších architektů 1. pol. 20. století. Jednou z jeho prvních velkých zakázek byl Hlávkův most v Praze. Před první světovou válkou započala jeho spolupráce s Josefem Gočárem, s nímž Janáka v této době pojilo hledání národního stylu. Asi nejslavnější Janákovou prací vycházející z těchto tendencí je krematorium v Pardubicích, v Praze pak fasády paláce Adria. Ve 2. pol. 20. století se přiklonil k funkcionalistickému stylu, v němž navrhl například hotel Juliš na Václavském náměstí nebo urbanistické řešení kolonie Baba. Na konci 30. let byl jmenován architektem Pražského hradu, kde začal věnovat značnou pozornost rekonstrukcím.

Praktické informace:

  • Místo konání se nachází na adrese Opletalova 1337/29, Praha 1-Nové Město.
  • Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ „nouze“ uveden na vstupence.
  • Kapacita akce je omezena, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Na vybraných akcích pořizujeme fotografie a/nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.

Comments are closed here.