PROCHÁZKA

Praha šlechtická I: Lichtenštejnové na Malé Straně

ne 18. 9. 2022, 10.30 hod.

V rámci nového cyklu procházek vám představíme jednu z nejstarších šlechtických rodin ve střední Evropě, rod Lichtenštejnů, který by bylo výstižnější označit jako moravská knížata. Své jméno odvozují od hradu v dolním Rakousku, kde měli své první pozemky. Moravské državy ale představovaly od konce 16. století zásadní část jejich majetku, přičemž samotné Lichtenštejnsko, díky němuž se stali (a dodnes jsou) suverénními panovníky, navštívili osobně poprvé až roku 1842. Pro mocenské postaveni Lichtenštejnů v monarchii byla totiž zásadní jiná místa; Vídeň a Praha, hlavní zemské město Českého království.

Procházka začne u klasicistní stavby Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí, kde dnes sídlí Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění. Kdo věděl, že na Malé Straně se nachází ještě jeden Lichtenštejnský palác? Vodní palác barokní na Kampě byl postaven v 17. století a pojmenován je po Lichtenštejnech, protože oni byli jeho posledními urozenými majiteli. Účastníci se zastaví také u Valdštejnského paláce a paláce Michnů z Vacínova, jejichž osudy se s historií Lichtenštejnů velmi výrazně protkly a ovlivnily postavení rodiny v českých zemích.

foto: archiv OHP

Praktické informace:

  • Místo setkání je u Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí (pravý průjezd do objektu u vrátnice AMU). Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ „nouze“ uveden na vstupence.
  • Lektorem komentované vycházky je Michal Šedivý.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Prosíme všechny účastníky, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Děkujeme!
  • Na (vybraných) akcích pořizujeme fotografické nebo videozáznamy za účelem jejich dokumentování a propagace. Více informací zde.
  • Navazující procházka Praha šlechtická II: Thunové na Malé Straně se uskuteční 2. 10. 2022, více informací zde.

Vyprodáno

Comments are closed here.