PROHLÍDKA

Komplex kláštera klarisek a menších bratří

so 11. 6. 2022, 14.00 hod.

Klášter sv. Anežky České Na Františku, nesoucí své jméno po princezně z rodu Přemyslovců, je jednou z nejstarších gotických staveb v Praze. Jednalo se o první klášter, který sdružoval dva řády – klarisky a menší bratry v Záalpí, a proto se o něm také mluví jako o dvojklášteří. Komentovaná prohlídka vás seznámí s příběhy, které souvisely se vznikem této unikátní národní kulturní památky. Jaký život vedla zakladatelka kláštera Anežka Přemyslovna a jaké bylo vůbec postavení žen ve středověku? A jak probíhalo detektivní pátrání po jejích ostatcích? Co nabízel klášterní život a k čemu sloužily jednotlivé prostory? V rámci prohlídky se podíváte i do klášterní zahrady, kde se nachází působivá díla předních českých umělců, například od Jaroslava Róny, Stanislava Opočenského nebo Františka Bílka.

Foto: Tomáš Sysel

Praktické informace:

  • Místo setkání je před vstupem do Anežského kláštera (Anežská 12, Praha 1).
  • Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ “nouze” uveden na vstupence.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Lektorkou komentované procházky je Hedvika Čenková.

Comments are closed here.