PROCHÁZKA

Slavní architekti I. – Ohmann, Polívka, Kotěra

so 16. 10. 2021, 14.00 hod.

Komentovaná procházka vás zavede na Nové Město ke stavbám významných architektů. Friedrich Ohmann a Osvald Polívka byli představitelé generace architektů přelomu 19. a 20. století, jejichž tvorba se rozpínala mezi eklekticismem a secesí. Většina Ohmannových staveb kombinuje různé styly, i proto se o něm často hovoří jako o geniálním eklektikovi. Ke konci svého života se přiklonil spíše k novobaroku, jak dokládá jeho nejznámější stavba Kramářova vila. My se v rámci procházky podíváme na hotel Central, Plodinovou burzu nebo palác Assicurazioni Generali (dnes Forum) na rohu Jindřišské a Václavského náměstí, na jehož projektu spolupracoval s Osvaldem Polívkou. Ten je považován za průkopníka secesní architektury. Polívka je autorem řady veřejných budov a podílel se například na návrzích interiérů Obecního domu. Procházka projde kolem některých z jeho staveb na Novém Městě, například domu U Nováků, kde zvítězil v architektonické soutěži nad Janem Kotěrou. Zastavíme se také u domu Beaufortova nakladatelství, který dokumentuje architektův přechod od rostlinné secese ke střízlivé moderně. V rámci procházky se budeme věnovat i zakladateli moderní architektury Janu Kotěrovi, který nastoupil v roce 1898 na Ohmannovo místo na Uměleckoprůmyslové škole. Projdeme například okolo jeho první pražské stavby – Peterkova domu, nebo Mozartea, které řadíme do jeho vrcholného období. 

foto: Martin Bělohradský

Praktické informace:

  • Místo setkání je naproti zastávce tramvaje Masarykovo nádraží (směr Jindřišská), u Lannova paláce. Telefonický kontakt na dobrovolníka bude pro případ „nouze“ uveden na vstupence.
  • Lektorem komentované vycházky je Martin Bělohradský.
  • Předpokládaná délka akce je cca 1,5 hodiny.
  • Kapacita skupiny je omezená, vstupenky je možné zakoupit pouze předem.
  • Prosíme všechny účastníky, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Mějte prosím u sebe potvrzení o bezinfekčnosti (PCR test v posledních 7 dnech, absolvování POC antigenního testu provedeném zdravotní službou v posledních 72 hodinách, potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo certifikát potvrzující uplynutí nejméně 14 dní od ukončeného očkování 2. dávkou). Děkujeme!

Comments are closed here.