PROCHÁZKA PRO NESLYŠÍCÍ

Karlův most a kostely sv. Mikuláše

ne 19. 9. 2021, 10.00 hod.

Staňte se na jedno dopoledne turistou ve vlastním městě a připojte se k procházce, která vás povede kolem nejslavnějších pražských památek – od kostela sv. Mikuláše na Malé straně přes Karlův most až ke kostelu sv. Mikuláše na Starém Městě. Po cestě se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o architektuře a umělecké výzdobě těchto budov a staveb, ale i významných historických událostí s nimi spojených. Nechte se přenést až do dávných středověkých dob!

foto: Martin Bělohradský

Praktické informace

  • Akce se koná v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.
  • Na procházce bude zajištěn simultánní přepis mluvené řeči od sociálního podniku Transkript online.
  • Vstup je zdarma. Je nutné se předem registrovat do 17. 9. 10 hodin na outratova@orbipontes.cz.
  • Místo setkání je před vstupem do kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.
  • Předpokládaná délka akce je 1,5 hodiny.
  • Lektorem komentované procházky je průvodce Martin Bělohradský.
  • Prosíme všechny účastníky této akce, aby byli k ostatním návštěvníkům ohleduplní a na prohlídce dodržovali aktuálně platná vládní nařízení proti šíření nemoci covid-19. Děkujeme!
  • V případě nízkého zájmu si vyhrazujeme právo akci zrušit, a to nejpozději do 48 hodin před jejím začátkem.

Comments are closed here.