Tři prosklené pavilony u Emauz vzbuzují emoce už téměř 50 let, jaká je historie sídla Centra architektury a městského plánování?

29. 7. 2021

Autor: Jiří Jaroš

Brutální? Sobecké? Agresivní? Ale co vzdušné, skromné a ohleduplné? Na kostky architekta Karla Pragera se můžete dívat mnoha způsoby, neexistuje jen jeden správný. Prozkoumejte s námi tři na první pohled zvláštní budovy v parku Emauzského opatství nedaleko Karlova náměstí – unikátní příklad československé architektury 70. let, dnešní sídlo CAMPu.

Ze čtyř stran přístupný areál dlouhá léta působil spíše jako pevnost. Po odstranění mříží v roce 2019 však zase láká k návštěvě tak, jak to měl v plánu už jeho tvůrce. Karel Prager navrhl a realizoval trojici pavilonů jako sídlo Sdružení projektových ateliérů. Jeho vášeň pro novátorská řešení, tehdejší tvůrčí vlivy a potřeby ateliérové práce vytvořily jedinečnou kombinaci, která je nyní nesmazatelnou součástí československé architektury 70. let. 

Pohled z atria na pavilon A
Zdroj: IPR Praha
Pivovar Na Slovanech
Zdroj: Archiv IPR Praha

Tady je na Slovanech

Prager navrhoval komplex tří pavilonů od roku 1967 a měly v něm tvořit a soutěžit architekti ze Sdružení projektových ateliérů, které se jen o rok dříve vyčlenili z příliš velkých státních projektových ústavů. Jednotlivé ateliéry dostaly jméno podle písmen řecké abecedy, ten Pragerův nesl označení Gama.

Toto místo však vrhla Pragerovi do náruče tragická událost, a sice spojenecké nálety 14. února 1945. Tehdy byla zničena nejen loď kostela Panny Marie, ale také vzplanuly budovy pivovaru Na Slovanech, k němu patřícího kina a dalších objektů. Do dnešních dní se z pivovaru dochovala jen nejstarší část – sklepy, ve kterých je dnes možné vidět základy pavilonu B, které naposledy sloužily jako sklad zeleniny a nyní na své další využití čekají.

Jen tři kostky? A není to málo?

Pragerova vize však nekončila u tří kostek. Původní plány zahrnují čtyři pavilony a pátou nárožní budovu na rohu ulic Na Moráni a Vyšehradské. Čtvrtým pavilonem by Prager vstoupil do míst dnešní ulice Pod Slovany. Zde by ve svahu vznikly terasy pro pěší, schodiště a podzemní garáže. Čtvrtý pavilon mluví stejným jazykem, ale opět se poněkud odlišuje. Směrem k dnešnímu sídlu Ministerstva zdravotnictví má na plánech prosklenou fasádu i v podstavci. Kostka je o několik metrů níže po svahu a je tak z pohledu od řeky nižší než ostatní pavilony. V místech, kde měla druhá etapa pokračovat, dnes najdeme vchod do servisních chodeb a kotelny.

Čtvrtý pavilon měl stejně jako nárožní budova vzniknout po roce 1973. Tehdy byl však projekt ukončen a areál zůstal ve své stávající podobě. Domyslet si čtvrtý pavilon pravděpodobně dokážeme, na co nám však představivost nestačí je podoba nárožní budovy. Pokud budete procházet výkresy a prohlížet modely ateliéru GAMA, najdete budovu v několika variantách. Přímo na rozměrných výkresech jsou nalepené ústřižky pauzovacího papíru, na kterých se mění nepatrné detaily fasády, na jiných výkresech se objevuje zcela jiná architektura budovy.

Výkresy z depozitáře Radomíry Sedlákové v NGP
Zdroj: GAMA
Fotografie z roku 1975 pro publikaci Projektového ústavu Výstavby hl. m. Prahy
Zdroj: Archiv IPR Praha | 1975

K výročí narození Karla Pragera jsme připravili pohled na nedokončenou etapu tak, jak si ji je možné představit z dostupných materiálů. Vznikl tak pohled areál, který je otevřený, veřejný a namísto bariéry vytváří nové cesty. Tuto Pragerovu myšlenku bereme za svou i v současné a budoucí péči o areál.

Pokud se na prohlídku areálu IPRuCAMPu nedostanete v rámci festivalu Open House Praha, o víkendu 7. a 8. srpna 2021, užijte si letní program s názvem Praha pod mikroskopem. Ten nabízí další zážitky, které stihnete i po práci. Čtvrtky patří filmům, v nichž architektura hraje hlavní roli, v úterý můžete prozkoumat místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Mimo to si v CAMPu celé léto můžete vypůjčit pohodlná lehátka a hry jako pétanque, ping-pong, kroket nebo šachy a užít si tak oázu v centru města, pouhé tři minuty chůze po Náplavky.

Celý program najdete na: www.campuj.online/akce

Těšíme se na vás!

CAMP
Zdroj: Archiv IPR Praha

Comments are closed here.