Festival bez bariér

Snažíme se odstraňovat bariéry, které mohou bránit lidem v poznávání města a jeho architektury. Naším mottem je „Architektura pro všechny“, proto i letos nabízíme v rámci festivalu Open House Praha speciální prohlídky budov pro osoby se zdravotním postižením, ať už to jsou neslyšící, nevidomí nebo lidé s tělesným omezením. Prohlídky jsou plánované v konkrétních časech, proto vás prosíme, abyste umožnili přednostní vstup do budov těmto organizovaným skupinám.

Prohlídky pro osoby s tělesným postižením
(pohybující se na vozíku)

Ve čtvrtek 19. května se od 10 a 14 hodin uskuteční prohlídky Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR pro osoby s tělesným postižením. Návštěvníci pohybující se na vozíku se při exkurzi dozví zajímavé informace o architektuře areálu ústavu, jeho historii i současném výzkumu, kterým se zde vědci zabývají. V rámci prohlídky nahlédnou do jedné z výzkumných laboratoří a budou se moci podívat i na zelenou střešní terasu moderní budovy. Na prohlídky je třeba se předem registrovat. 

V tištěném průvodci a na webu jsou označeny budovy, které jsou bezbariérové. Pozor, některé budovy jsou jen částečně bezbariérové. V tom případě je vysvětlující informace doplněna v kreditech.

foto: archiv ÚOCHB

Prohlídky pro osoby se sluchovým postižením

Ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK a Českou unií neslyšících jsme na víkend 21. a 22. května 2022 připravili prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka a s nabídkou simultánního přepisu v těchto objektech:

Vstup na prohlídky je zdarma, ale je potřeba se na ně registrovat.

foto: Dušan Vondra
Slide
PlayPlay

Prohlídky pro osoby se zrakovým postižením

Speciální komentované prohlídky pro lidi se zrakovým postižením jsme na víkend 21. a 22. května 2022 připravili ve spolupráci se Světluškou, projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky), Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci, ELSOU ČVUT, Mapy.cz a partnerem CPI Property Group, Bubenská 1. Prohlídky se uskuteční v těchto budovách a prostorech:

K prohlídkám jsou připraveny haptické urbanistické mapy budov a jejich okolí, haptické půdorysy budov a popisy tras ke všem zpřístupněným objektům. Studenti FUA TUL dále v rámci svých semestrálních prací navrhli a vyrobili 3D modely vybraných budov z programu festivalu. Vstup je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Vstup návštěvníků v doprovodu vodicích či asistenčních psů je do všech budov možný.

POPISY TRAS KE STAŽENÍ:

Celý balíček s popisy zde.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.