Festival bez bariér

Snažíme se odstraňovat bariéry, které mohou bránit lidem v poznávání města a jeho architektury. Proto se ve spolupráci s celou řadou partnerů zaměřujeme na vytvoření nabídky speciálních prohlídek i pro osoby se zdravotním postižením, ať už to jsou neslyšící, nevidomí nebo lidé s tělesným omezením. 

Prohlídky pro osoby s tělesným postižením
(pohybující se na vozíku)

V tomto roce se poprvé díky iniciativě Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR uskutečnily ve festivalovém týdnu dvě prohlídky pro osoby s tělesným postižením. Návštěvníci, pohybující se na vozíku, se při exkurzích měli možnost dozvědět zajímavé informace o architektuře areálu ústavu, jeho historii i současném výzkumu, kterým se zde vědci zabývají. V rámci prohlídek nahlédli také do jedné z výzkumných laboratoří a podívali se na zelenou střešní terasu moderní budovy. 

foto: archiv ÚOCHB

Prohlídky pro osoby se sluchovým postižením

Již po páté měli o víkendu možnost vybrané budovy navštívit i lidé se sluchovým hendikepem. Ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UKČeskou unií neslyšících jsme jim nabídli čtyři prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka a se simultánním přepisem. Prohlídky se uskutečnily v Nové libeňské synagoze, Kramářově vile, Hotelu International Praha, domě Diamant a navštívilo je více než 100 registrovaných zájemců

foto: Dušan Vondra

Prohlídky pro osoby se zrakovým postižením

Tento ročník umožnil užít si festival již potřetí i zrakově hendikepovaným návštěvníkům. Nevidomým a slabozrakým byly nabídnuty komentované prohlídky se speciálně vyškolenými dobrovolníky v šesti budovách v Bubenské 1, Mama Shelter Prague, The Fizz Prague, v Husově sboru na Vinohradech, kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a v Laichterově domě. Často však nevidomí vyrazili i mimo pro ně připravenou trasu a navštívili i další otevřené budovy v okolí. Letošní návštěvnost potvrdila narůstající oblibu této sekce programu – dorazilo k nám na 55 návštěvníků se zrakovým hendikepem. Dle zpětných vazeb víme, že účastníci na festival přijeli například také z Moravy. 

K prohlídkám byly připraveny haptické půdorysy a urbanistické mapy budov a jejich okolí, které tradičně zajišťuje Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky) a ELSA ČVUT (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) včetně potřebných odborných konzultací. Organizace SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) zajistila popisy tras a způsob dopravy mezi budovami. Druhým rokem jsme pokračovali ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde studenti v rámci svých semestrálních prací navrhli a vyrobili 3D modely vybraných budov. Průvodce-dobrovolníky pro tyto speciální prohlídky opět vyškolili zástupci Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Realizaci projektu finančně podpořila skupina CPI Property Group.

foto: Eva Kořínková
foto: Dušan Vondra

Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.