FESTIVAL | KONCERT

Jednota místa a času v hudbě; k poctě Jožeho Plečnika

st 18. 5. 2022, 20.00 hod.

K oslavě 150. výročí narození architekta Jožeho Plečnika pořádá Open House Praha v rámci doprovodného programu 8. ročníku festivalu koncert hudby vybraných Plečnikových současníků v čele se skladbami Josefa Bohuslava Foerstera. Za výběrem děl stojí hudebníci ze Stamicova kvarteta, které patří k našim předním komorním tělesům. Těžiště jeho interpretační tvorby jsou smyčcové kvartety českých a světových autorů, ale zaměřuje se i na díla komorní hudby. Kvarteto nese jméno Jana Václava Stamice, jednoho z nejznámějších českých komponistů z období raného klasicismu, jehož skladatelský odkaz čítá na 50 symfonických děl, řadu houslových koncertů a mnohá díla komorní. 

Stamicovo kvarteto

Předběžný program:

J. Suk: Meditace na staročeský chorál sv. Václave
J. B. Foerster: Modlitba
J. B. Foerster: Smyčcový kvartet č. 4, F dur, op. 182
K. Kovařovic: výběr ze skladeb

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, foto: Tomáš Sysel

Koncert se uskuteční v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, chrámu navrženém geniálním slovinským architektem, který je nejvýznamnější českou sakrální stavbou 20. století. Moderní a velmi osobitá dominanta pražských Vinohrad, inspirovaná starokřesťanskými vzory, byla postavena mezi lety 1928 až 1932. Jože Plečnik patřil k blízkým spolupracovníkům Tomáše Garrigua Masaryka a zasloužil se o modernizaci Pražského Hradu jako sídla prezidenta nově vzniklého státu. 

Koncert se uskuteční za laskavé podpory partnera koncertu Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady, jmenovitě pak i jejího faráře, pana pátera ThLic. Jana Houkala, Th.D.

Praktické informace: 

  • Místem konání akce je Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (na Náměstí Jiřího z Poděbrad).
  • Vstupenky nejsou prodávány na konkrétní místa, sedadla nejsou číslována.
  • Akce proběhne bez přestávky, předpokládaná délka je do 90 minut.
  • Vstupenky je možné zakoupit pouze předem.

Comments are closed here.