Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – historická a nová budova

historická budova – hlavní schodiště, jednací místnost, přednáškový sál, boční věž s terasou; nová budova – typické podlaží s laboratořemi, střešní terasa

sobota, neděle 10.00–18.00 hod.

Fotografie: archiv budovy, Dušan Vondra

Doprava: metro (Dejvická) / bus / tram (Lotyšská)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky (25 osob)
doprovodný programprohlídky s architekty návrhu rekonstrukce budovy I. Šromem a K. Maškovou každých 30 minut; návštěva pracovny A. HoléhoToaletyvýhledy

Adresa: Flemingovo náměstí 542/2, Praha 6-Dejvice
Rok: historická budova: 1927–1929; 2010–2017 (rekonstrukce) / nová budova: 2014
Architekti: Josef Záruba-Pfeffermann, Jan Zázvorka (historická budova); VPÚ DECO PRAHA – Ivan Šrom a Kateřina Mašková (rekonstrukce a dostavba celého areálu ÚOCHB); PROSTOR 008 – Martin Rössler (částečně úprava interiérů)

Díky patentům z unikátních výzkumů geniálního chemika Antonína Holého, jehož látky dnes léčí například AIDS, mohl Ústav organické chemie a biochemie AV ČR provést rekonstrukci své prvorepublikové budovy a započít se stavbou budovy nové. Moderní pracoviště organické chemie bylo dokončeno a zprovozněno v roce 2015 a pro svůj organický tvar si získalo přezdívku „květák“. Prohlídkový okruh vás provede vybranými prostory obou budov včetně vstupů na venkovní terasy, odkud se vám naskytne pěkný pohled na celý dejvický univerzitní areál. K vidění bude i pracovna Antonína Holého upravená do své původní podoby.

Chcete se o budově dozvědět více? Kupte si festivalového průvodce!