TEMATICKÉ SEKCE

Novinkou Open House Praha 2019 jsou i dvě tematické sekce, které jsme připravili ve spolupráci s našimi partnery.

Šetrné budovy

V kontextu současné globální ekologické krize jsme se rozhodli ukázat, jakým způsobem může architektura přispět do debaty o ekologické udržitelnosti. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy (CZGBC) jsme vytvořili výběr ze současných realizací, které představují různé způsoby, jak ve stavebnictví hospodárně využívat zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí. Do této sekce jsou zařazeny také další budovy, které využívají šetrné technologie. 

Co je šetrná budova? Ideální šetrná budova je navržena a postavena z obnovitelných a recyklovaných materiálů a respektuje urbanistický ráz okolní zástavby. Šetrná budova formuje také kvalitu vnitřního prostředí – od tepelné pohody a kvality vzduchu, akustiky, dělení prostor pro hlučné a tiché činnosti až po dostatek denního světla. Šetrné budovy mohou získat environmentální certifikát, který je důkazem kvality a šetrnosti k životnímu prostředí. V České republice jsou rozšířené mezinárodní certifikáty BREEAM, LEED a tuzemský SBTool, přičemž všechny potvrzují kvalitu budovy z pohledu udržitelnosti a šetrnosti. Při hodnocení se rozlišuje, zda jde o novou nebo již realizovanou stavbu.

Seznam budov:

 1. Amazon Court*
 2. Delta
 3. DOCK IN TWO*
 4. Filadelfie
 5. Greenline – sídlo společnosti SCS Software
 6. Mezifakultní centrum environmentálních věd II – Katedra zahradní a krajinné architektury a Libosad ČZU
 7. Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam.cz
 8. Port X
 9. Quadrio
 10. Rezidence Červený dvůr*
 11. Rezidence Modřanka*
 12. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – nová budova
 13. Visionary*

*Výběr těchto budov v programu zaštítíla CZGBC.


Budovy v majetku hl. města Prahy

Pod záštitou hl. města Prahy budou zpřístupněny některé budovy v jeho majetku.

Prohlédnout si můžete reprezentativní prostory Rezidence primátora hl. města Prahy, která byla zřízena v nové budově Ústřední knihovny města Prahy. Autorem návrhu prvorepublikové stavby i její umělecké výzdoby byl architekt František Roith. Za strohou neoklasicistní fasádou z travertinu se ukrývají mimořádně bohaté interiéry ovlivněné pozdní secesí a stylem art deco.

Samostatnou kapitolu představují objekty, pro které se v současné době hledá nové využití. Své brány pro vás otevře Velký strahovský stadion. Od roku 2003 je chátrající stadion kulturní památkou, jeho osud je však vzhledem k možnostem dalšího využití nejistý. Po vleklých sporech připadl nakonec v roce 2014 městu, které by nyní chtělo zpracovat územní studii na využití celého areálu.

Zpřístupníme i renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Tento nenápadný nárožní dům nese své jméno z období vlády Rudolfa II., který zde ubytovával pážata. Poté, co dům vyhořel, se na jeho raně barokní přestavbě podílel slavný barokní architekt Carlo Lurago. Dům zažil nespočet různých obyvatel. Těmi posledními byli městští úředníci, kteří jej v roce 2008 opustili a od té doby je kulturní památka v seznamu prázdných domů a čeká na své další využití.

Pro velký zájem opět otevřeme objekt Desfourského paláce. Dnes prázdná budova na rohu ulice Na Florenci je již šedesát let pod památkovou ochranou. Uvnitř paláce se skrývají výtvarně i řemeslně velmi cenné interiéry.

Zajímavý osud mají také tzv. radniční domy. Blok historicky nesmírně cenných domů nedaleko Staroměstského náměstí již více než deset let zeje prázdnotou. Od doby, kdy se odtud vystěhovali poslední magistrátní úředníci, hledá město jejich vhodnou náplň. V domech U Zlatého rohu a U Minuty se podařilo v roce 2017 otevřít Pražské kreativní centrum. Odpovědí na otázku, jak oživit zbývající prostory, se chce zabývat nová politická reprezentace pražského magistrátu.

Seznam budov:

 1. Desfourský palác
 2. Dům pážat pánů z Martinic
 3. Pražské kreativní centrum
 4. Radniční domy
 5. Rezidence primátora hl.m. Prahy
 6. Velký strahovský stadion