Eva Jiřičná

Open House je úžasným prostředkem, jak spojovat ty, kteří architekty nejsou s těmi, kteří jimi jsou, nebo by chtěli být… Praha je sama o sobě neobyčejně bohatá na nové i staré architektonické objekty, a jistě bude využívat bohatých příležitostí, které Open House nabízí.

Eva Jiřičná, architektka, patronka Open House Praha, z. ú.

Všichni, kteří se rádi při procházkách Prahou rádi dívají kolem sebe, mají možnost nahlédnout i za některé zavřené dveře a objevit pro sebe další část našeho města. A to je vlastně na Open House Praha to nejkrásnější, že i lidé, kteří jinak Prahu znají jako své boty, nebo si to alespoň myslí, se na ni každý rok mohou podívat opět z dalšího úhlu. Rád bych tedy popřál všem pražským chodcům hezké objevování.

Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Díky tomuto festivalu, nad nímž jsem ráda převzala záštitu, bude moci široká veřejnost nahlédnout do objektů našeho hlavního města, kam jinak za běžného provozu není umožněn přístup. Projekt si klade za cíl nejen zpřístupnit architektonicky cenné stavby, ale především je zviditelnit a posílit vzájemnou komunikaci mezi zájemci o architekturu a umění vůbec. Do organizace festivalu jsou navíc zapojeny stovky dobrovolníků všech generací, kteří svým pozitivním naladěním a nadšením jistě přivedou celou řadu lidí z řad laické veřejnosti k novým poznatkům a možná i zálibě. Všem návštěvníkům přeji co nejhezčí zážitky a festivalu mnoho dalších úspěšných ročníků.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Doporučuji neminout Velký strahovský stadion, Desfourský palác a další stavby v majetku Prahy, které se letos podařilo zpřístupnit. Těším se, že se na některém z nich potkáme! Je mi jen opravdu líto, že čtyři ze šesti zpřístupněných míst v majetku hlavního města zejí prázdnotou. To je bohužel velký dluh, který nám zůstal po předchozích vedeních města. Můžu slíbit, že s novou koalicí děláme všechno pro to, aby se to změnilo. Když jsme se před pár měsíci ujali funkcí, dali jsme naše slovo, že vrátit život do opuštěných míst bude naší prioritou. Díky prvním úspěchům můžu říct, že se to postupně daří. Z toho máme velkou radost a motivaci do další práce. Držte nám palce!

Hana Třeštíková, radní pro kulturu hl. m. Prahy

Mojí snahou při správě městského majetku je, aby prázdných budov a objektů bylo co nejméně, a většina takových nemovitostí mohla sloužit potřebám občanů hlavního města Prahy.

Jan Chabr, zastupitel, radní, Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Prozkoumávat nové budovy nám vždy přináší vzrušující, ba objevitelský pocit. To ale není na festivalu Open House Praha to nejdůležitější: poznat i zvnitřku domy, jež dosud byly jen anonymním bodem na mapě, nám umožňuje prohloubit svůj vztah k městu a více srůst s místem, kde žijeme.

Magdalena a Petr Hlaváčkovi, partneři festivalu, Architekti Headhand, s. r. o.

Festival Open House slaví stejně jako IPR Praha 5. narozeniny. Celou tu dobu sdílíme stejnou myšlenku otevřenosti. Když jsme poprvé odemkli budovu návštěvníkům, ukázalo se, že je nezajímá jen to, co za dveřmi najdou. Zajímají je i lidé, kteří zde pracují a projekty, kterým se věnují. A my měli skvělou možnost se o to všechno podělit. Každý rok jich chodí víc a my se každý rok snažíme jim toho ještě víc ukázat. Festival představuje lidem dosud neviděné zákulisí Prahy a nabízí otevřenost namísto otevíracích hodin. Toho si vážíme a jsme rádi u toho.

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

Jedním z poslání Národního památkového ústavu je spravovat a prezentovat veřejnosti jedinečný soubor státních hradů, zámků a dalších památek. Ne všechny architektonicky cenné budovy a kulturní památky jsou však široké veřejnosti běžně přístupné. Zásluhou festivalu Open House Praha mají zájemci možnost taková místa navštívit a prohloubit tak svůj vztah k architektuře, historii a zejména kulturnímu dědictví.

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Muzeum studené války, bývalý protiatomový kryt v hotelu Jalta, a super-ekologická kancelářská budova VISIONARY v Holešovicích s běžeckou dráhou na střeše a skvělým zázemím pro cyklisty. Dva zcela opačné přístupy ke světu, městu a k jejich utváření. Doufejme, že ten druhý přístup nám vydrží co nejdéle. Najděte také inspiraci pro sebe na letošním Open House Praha.

Osamu Okamura, architekt, děkan Fakulty umění a architektury TUL

Tajemství nepřístupných budov se nejlépe objevuje po přelezení plotu, prolezení nedovřeným oknem nebo nenápadném proniknutí přes vrátnici. Taková dobrodružství zůstanou v paměti a většinou se dokonce nikomu nic nestane. V moderní době se objevené prostory dokonce i obsazují.

Open House Praha je méně romantický, ale považuji ho za výborný nápad pro nás starší. Rád jsem se sám jeho prostřednictvím podíval na zajímavá místa – vzpomenu na Invalidovnu, ÚOCHB a Skleňák – a přišlo mi úplně přirozené nechat ostatním nahlédnout do našich budov.

Pavel Ripka, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
Irena Fialová, architeltka, proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta architektury ČVIT v Praze

Open House Praha je pro mě osobně nejdůležitější ze všech architektonických akcí a festivalů, které se v Praze každoročně konají. Na rozdíl od mnoha, za kterými jsou velká jména, velká slova či velké peníze, je Open House Praha jednou z „grassroot“ akcí, darem Pražanů Pražanům. Architekturu nemůžete pochopit prostřednictvím obrázků, plánů, fotografií, přednášek ani filmů. Architekturu můžete pochopit jen osobní zkušeností, fyzickým zážitkem. Pokud se vaše setkání s architekturou promění z pozorování v prožívání, pokud zažijete úžas z dotyku, paprsku, zvuku… krásy, tak jste architekturu pochopili. 

Irena Fialová, architektka, proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Neexistuje lepší způsob, jak se něco dozvědět o architektuře, než představuje přímá, nezprostředkovaná zkušenost. Tedy osobní návštěva a prožitek. Díky festivalu Open House Praha se můžete podívat i do míst, která jsou za normálních okolností obtížně přístupná. Pokud tedy jen trochu můžete, využijte to. 

Adam Gebrian, architekt, popularizátor architektury
Lejla Abbasová, moderátorka, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Asante Kenya

Festival Open House konečně dorazil do České republiky a svými úspěšnými ročníky potvrdil, že Praha zase o trochu víc patří na kulturní mapu Evropy. Jsem nesmírně ráda, že festival dokáže přesvědčit veřejnost, aby zvedla oči od chodníků a mobilů a tak ji nechal objevit objekty, které někdy pod svým nezajímavým pláštěm schovávají pozoruhodnou architekturu a design v zajímavých souvislostech. A mě osobně těší, že tento skvělý projekt dělá parta lidí, která se nevzdala a o kvalitách festivalu dokázala přesvědčit nejen město, veřejnost, mecenáše, ale především majitele a zřizovatele objektů, kteří už vnímají zpřístupnění svých budov jako prestižní záležitost.

Lejla Abbasová, moderátorka, zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Asante Kenya
Eliška Kaplický Fuchsová, zastupitelka hl. m. Prahy

Open House Praha je pro mne osobně velmi důležitá akce především proto, že též poukazuje na prázdná místa a prostranství v hlavním městě Praze, která ožívají již tím, že se o nich začne mluvit. Pak už je na obyvatelích Prahy, jaký budou mít tlak na své komunální politiky, jejichž rozhodnutí může proměnit zapomenuté místo v místo setkávání. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří získávají důvěru majitelů objektů, do kterých má možnost konečně někdo vkročit po několika letech.

Eliška Kaplický Fuchsová, filmová producentka a ředitelka Nadačního fondu Kaplicky Centre

Z programu Open House Praha 2019 bych si určitě nenechal ujít Strahovský stadion, protože příběh jeho postupného vzniku je skutečně fascinující. Jde o stále ještě největší stadion světa, o jehož dalším osudu není rozhodnuto. Nikdo moc neví co s ním a není tudíž vyloučeno, že jej čeká zánik.

Petr Kučera, architekt

Open House pro mě byl v prvním roce dost překvapení, očekával jsem spíše prázný velodrom a proto jsem si s sebou vzal i knihu na čtení. Když jsem se po dvou dnech neustálého náporu lidí konečně zastavil a sečetl počet lidí, kteří se přišli na velodrom na Třebešíně podívat a svézt se, byl to doslova masakr. Další roky jsme to pojali již mnohem lépe a myslím že stejně jako roste razantně úroveň celého festivalu, je to stále lepší i na velodromu. Je bezvadné otevřít areál široké veřejnosti.

Rozhodně bych si přál aby se do festivalu zapojilo ještě více budov a jsem rád že letošní ročník se i přes počáteční problémy podaří uskutečnit. A hlavně doufám, že se u pátého ročníku nekončí.

Marek Mixa, Velodrom na Třebešíně
Jana Cernochova

V Praze najdete mnoho zajímavých budov, které jsou bohužel veřejnosti nepřístupné. Nápad festivalu Open House tyto budovy aspoň jednou ročně předvést v plné kráse dlouhodobě podporuji a i v jubilejním pátém ročníku přeji mnoho spokojených návštěvníků!

Jana Černochová, starostka MČ Praha 2

Postřižiny byly dobou zkracování, teď máme dobu otevírání a Open House tuto symboliku hezky naplňuje. Zpřístupnit nepřístupné je vždycky atraktivní, odhalit onu pověstnou roušku tajemna láká a na návštěvnosti je to vidět. Podobné akce v některých objektech už probíhají, tedy možnost zažít je i jinak, než je jejich primární funkce. Ovšem na architektonicky mnohem méně zajímavých budovách, což naopak Open House akcentuje. Naše radnice je bezpochyby jednou z nejotevřenějších, i proto jsem za Open House rád a budu rád, když si ho všichni návštěvníci dosyta užijí.

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

Open House Praha festival otevírá domy a prostory, které jsou běžně nedostupné, nechává nás žasnout nad jejich krásou a propojuje je takto s městem. Až půjdeme příště kolem, už jim budeme lépe rozumět, budeme chápat jejich roli v organismu města a proto si je nenecháme zničit.

Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

Jsem poctěn, že MČ Praha 8 je opět součástí celosvětové akce Open House Praha, díky které si lidé mohou prohlédnout budovy, které fakticky znají jen zvenku. Věřím, že akce bude letos ještě úspěšnější než v minulých letech. Osobně ji považuji za velký přínos a děkuji za ni.

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8