Pivovar Staropramen

Fotografie: archiv budovy

Adresa: Nádražní 84, Praha 5 (vstup na prohlídku z ulice Pivovarská 9 – vchod z návštěvnického centra)
Rok: 1869; fasáda z konce 19. století
Architekti: Gustav Noback

Staropramen na pražském Smíchově, jeden z největších pivovarů v České republice, byl založen jako akciová společnost roku 1869 na pozemku v budoucí průmyslové čtvrti o rozloze 18 tisíc m2. Po necelých dvou letech výstavby v něm byla 1. května 1871 uvařena první várka piva a v létě téhož roku se pivo začalo prodávat. Jméno Staropramen však pivovar dostal až roku 1913 po jednom ze svých piv. Pivovar od začátku zaváděl nové pokrokové technologie – například jednu z prvních stáčíren lahví v Rakousku-Uhersku, umělé chlazení ve sklepích a spilkách a využití páry ve varně. Zlatý věk pivovaru nastal v meziválečném období, kdy se pivovar díky modernizaci zařadil mezi elitu tří největších evropských pivovarů. Velký boom ukončila krize ve třicátých letech a následně válka. V roce 1942 byly postaveny v ulici Na Svornosti nové budovy podle návrhu Ladislava Bartla a současně byly některé budovy v rámci areálu přestavěny. Po válce byl pivovar znárodněn. V té době pivem zásoboval zejména Prahu a nejbližší okolí. Po revoluci v roce 1989 se národní podnik vrátil do podoby akciové společnosti a následovala jeho rekonstrukce, při níž byla instalována jedna z největších varen v Evropě. V roce 1992 vznikla společnost Pražské pivovary, a. s., jejímž kmenovým pivovarem byl od počátku právě Staropramen. V roce 2003 byla firma přejmenována na Pivovary Staropramen, a. s., a v současné době je obchodní společností s ručením omezením.

© mg