Památník národního písemnictví – Strahovský klášter

Fotografie: archiv budovy, Martin Bělohradský (OHP)

Adresa: Strahovské nádvoří 1, Praha 1-Hradčany
Rok: 1143 (založení)
Architekti: Giovanni Domenico Orsi; Jean Baptiste Mathey; Jakub Schödel; Anselmo Martino Lurago; Ignác Jan Nepomuk Palliardi (autoři přestaveb)

V prostorách Strahovského kláštera sídlí Památník národního písemnictví (PNP) od roku 1952. Dodnes zůstal nájemcem části prostor, ze kterých zpřístupní barokní sál Boženy Němcové, jež původně sloužil jako opatská jídelna. Nástropní fresky s výjevy z hostiny u Baltazara vytvořil roku 1727 Siard Nosecký, strahovský premonstrát a barokní malíř.

Strahovský klášter byl založen na podnět olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka knížetem Vladislavem roku 1143. Za dobu své existence prodělal klášter několik rekonstrukcí a přestaveb. Po požáru v roce 1258 prošel objekt gotickými zásahy. V letech 1614–1626 se uskutečnila výrazná pozdně renesanční přestavba. Následně byly provedeny stavební zásahy v raně barokním duchu, během kterých vznikl v letech 1671–1674 například nový knihovní sál pod vedením Giovanniho Domenica Orsiho. V té době také proběhla přestavba jižní části konventu a opatství, jejímž autorem byl Jean Baptiste Mathey. Po roce 1742 došlo k opravám, na nichž se podíleli Jakub Schödel a Anselmo Martino Lurago. Z let 1783–1785 pochází pozdně barokní – či spíše raně klasicistní – pojetí průčelí Filosofického sálu provedené Ignácem Janem Nepomukem Palliardim. V průběhu staletí vlastnil a spravoval komplex premonstrátský řád. V roce 1950 byl objekt zabrán státem a řádu navrácen o čtyřicet let později.

© lc