Ochrana osobních údajů – aplikace OHP

Informace o zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o festivalu Open House Praha a činnosti zapsaného ústavu Open House Praha

Specifikace zpracovatele

Správcem osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zapsaný ústav Open House Praha, se sídlem Bubenečská 347/25, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 03034992, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U 30 vedená u Městského soudu v Praze nebo subjekt na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za účelem, ke kterému byl souhlas dán. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Žádné další osoby nepřicházejí do styku s Vašimi osobními údaji. Přístup k některým zpracovávaným osobním údajům mohou získat v souladu s právními předpisy za účelem zvláštního šetření orgány veřejné moci, kontrolní a auditní orgány dotací.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou chráněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Více o osobních údajích zde (zdroj: web Úřad pro ochranu osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme získali díky stažení naší aplikace Open House Praha. Tyto údaje zpracováváme a využíváme za účelem komunikace s vámi prostřednictvím aplikace, informování o probíhajícím festivalu Open House Praha, jeho programu, aktuálního dění a nabídky dalších doprovodných akcí v souladu s cíli Open House Praha, z. ú. a za účelem získání možných budoucích darů a potvrzení o přijetí darů. Systematicky osobní údaje za těmito účely shromažďujeme, ukládáme do databáze kontaktů, aktualizujeme a likvidujeme. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Aplikace je plně anonymní, nesbírá tedy žádné údaje jako jsou jméno, příjmení, adresa, emailové nebo telefonické kontakty, nesleduje polohu. Aplikace sbírá informace pouze o tom:

 • kdo je přihlášený jako dobrovolník pomocí anonymního ID
 • komentáře/příspěvek do chatu, jejich obsah, čas vytvoření a anonymní ID zasílatele
 • dobu čekání, počet návštěvníků i s komentářem, délka prohlídky a časy vytvoření s anonymním ID zasílatele
 • anonymní jména (zvířátka)
 • Google Analytics jako na jakýchkoliv webových stránkách
 • Google Crashalytics – informace o chybách v aplikaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů jsme od vás obdrželi v případě stažení aplikace do vašeho mobilního zařízení.

Osobní údaje shromažďujeme po dobu 10 let nebo nezbytně nutnou, případně do doby, kdy subjekt svůj souhlas odvolá prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz. Povinností Open House Praha, z. ú. je zajistit výmaz veškerých osobních údajů subjektu z interní databáze a údaje již nezpracovávat.

Reklamy

Aplikace obsahuje bannerové reklamy organizace Open House Praha, z.ú. nebo našich partnerů a podporovatelů. Tyto třetí strany nemají přístup k žádným vašim osobním údajům.

Cílové publikum a obsah

Aplikace je určena široké veřejnosti a jejím účelem je poskytnout občanům snazší orientaci na festivalu architektury Open House Praha, rejstříkový, programový seznam, možnost plánování tras atd. Aplikace je určena pro děti 13+ a správce osobních údajů Open House Praha, z.ú. garantuje, že její obsah je pro ně vhodný a je v souladu s veškerými relevantními zákony.

 1. Obsah aplikace: Obsah aplikace je přístupný pouze dětem 13+ a je pro ně vhodný. Obsahem aplikace je program festivalu městské architektury, která umožňuje lidem přístup do běžně nepřístupných budov.
 2. Funkce aplikace: Aplikace neslouží pouze ke zprostředkovávání zobrazení webových stránek nebo primárně k přesměrovávání uživatele na webové stránky bez svolení vlastníka nebo administrátora příslušných stránek. Uživateli nabízí plánování tras, detailní informace o festivalovém programu a možnost anonymního chatu s dalšími návštěvníky festivalu za účelem doporučování architektonicky významných staveb.
 3. Způsob nakládání s daty: V aplikaci neshromažďujeme žádné osobní údaje a citlivá data. Uvedené bannerové reklamy nesledují uživatelské využití.
 4. Rozšířená realita (RR): Aplikace nepoužívá rozšířenou realitu.

Jaká máte práva

 • Můžete nás požádat o poskytnutí informací či úpravy osobních údajů.
 • Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, které o vás uchováváme a jak je využíváme.
 • Pokud jsou informace nepřesné, můžete nás požádat o jejich změnu či aktualizaci.
 • Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů, a my je nebudeme dále zpracovávat.
 • Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoliv odvolat.
 • Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů prostřednictvím mailové adresy: info@openhousepraha.cz.

S kým osobní údaje sdílíme

 1. Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické i elektronické podobě přijal ústav nezbytná opatření, mezi něž patří interní směrnice se stanovenými pravidly pro práci s informačními systémy, zajistil, aby se systémem a údaji pracovaly pouze pověřené osoby v oblasti odpovídající jejich pracovní náplni. V softwarovém systému správy údajů je možné zamezit neoprávněnému přístupu k osobním údajům.
 2. Databáze kontaktů je uložena v cloudovém prostředí společnosti Kalenda Systems, s.r.o., která zodpovídá za jejich bezpečnost, ošetřeno smluvně.

Osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleny a seznámeny s pravidly důvěrnosti a bezpečnosti při nakládání s osobními údaji, je s nimi podepsána mlčenlivost.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.