Negrelliho viadukt

Fotografie: Martin Bělohradský

Adresa: Sokolovská/Prvního pluku, Praha 8
Rok: 1846–1849
Architekti: Alois Negrelli von Moldelbe

Negrelliho viadukt je historicky prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a po Karlově mostě se jedná o druhou nejstarší mostní stavbu v Praze. Negrelliho viadukt dodnes slouží jako součást železniční tratě a zajišťuje spojení Masarykova nádraží s Bubny vedoucí přes ostrov Štvanici. Neobvyklá délka viaduktu, která činí 1110 metrů, ho řadí mezi největší železniční mosty severně od Alp. Stavba vznikla v letech 1846–1849 podle projektu význačného rakouského inženýra Aloise Negrelliho von Moldelbe. Postavena byla v jednotné koncepci kvádrových kleneb, jichž bylo v celé stavbě kromě bočních podchodů pro pěší použito 85. Ve světovém měřítku šlo o ojedinělou stavbu, mnohde se v té době stavěly obdobné mosty ještě ze dřeva. V současné době jsou v mostních obloucích Negrelliho viaduktu umístěny sklady nebo garáže, nicméně v budoucnu se plánuje rekonstrukce, jež by měla dát viaduktu i okolnímu veřejnému prostranství novou funkci.

V prostoru zazděného oblouku je instalována výstava o proměnách a budoucnosti Negrelliho viaduktu.

© mm