Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác

Fotografie: Vladimír Lacena (OHP)

Adresa: Hradčanské náměstí 2, Praha 1
Rok: 1555–1576
Architekti: Agostino Galli (zvaný Augustin Vlach); Tomáš Šantavý (rekonstrukce)

Městský palác nechal v letech 1555–1576 podle návrhu architekta Augustina Vlacha vybudovat Jan mladší Popel z Lobkovic na pozemku, kde původně stávaly čtyři šlechtické domy. Jedná se pravděpodobně o nejlépe zachovalý renesanční palác v Praze. Jeho monumentální hmota je členěna do dvou na sebe kolmých křídel v půdorysu písmene “T”. Nástupní nádvoří paláce je ze strany uzavřeno nižším, původně hospodářským objektem a od náměstí odděleno pevnou zdí s branou. Hmoty hlavních křídel jsou završeny lunetovou římsou, nad níž se nacházejí bohatě profilované štíty. Palác má nečekaně menší, někde až sdružená okna a jeho fasádu pokrývá rustikální sgrafitová výzdoba.

Poté, co palác získali v roce 1719 Schwarzenbergové, byly jeho interiéry upraveny v barokním duchu podle projektu Marcantonia Canevalleho. Další úpravy navrhli Antonio Erhard Martinelli a Tomáš Haffenecker. Na konci 19. století se přikročilo k opravě sgrafit pod vedením architekta Josefa Schulze. Přes svou impozantnost a také bohatství vnitřní výzdoby nebyl palác k bydlení příliš Schwarzenbergy využíván, od roku 1909 ho pronajímali Technickému muzeu. Za druhé světové války byl značně poškozen, po válce až do roku 2002 pak sloužil sbírkám Vojenského muzea. Poté, co objekt připadl Národní galerii v Praze, byl pod vedením architekta Tomáše Šantavého rekonstruován ve výstavní prostory pro umění baroka a manýrismu zpřístupněné v roce 2008.

© mp