Národní galerie v Praze – Salmovský palác

Fotografie: Vladimír Lacena (OHP)

Adresa: Hradčanské náměstí 1–2, Praha 1
Rok: 1800–1810
Architekti: František Pavíček (Pawitschek); Tomáš Šantavý (rekonstrukce)

Salmovský palác stojící na hraně ostrohu nad Hradní rampou byl postaven v letech 1800–1810 podle projektu architekta Františka Pavíčka pro arcibiskupa Viléma Florentina Salm-Salma. Palác vznikl přestavbou dvou starších domů, které zde stávaly. Klasicistní stavba není však palácem v pravém slova smyslu, jednalo se především o dům určený k bydlení, zřejmě vyšších úředníků arcibiskupství. I přesto dostal objekt palácovou kompozici – půdorys ve tvaru do široka rozloženého písmene “U” vytvořil rozlehlé nádvoří uzavřené z třetí strany velkolepě působící branou. Na hradním vrchu jeho hmota tvoří nečekaně monumentálně působící začátek zástavby na jižní straně Hradčanského náměstí.

Palác byl později připojen k sousednímu Schwarzenberskému paláci (bývá proto nazýván Malý Schwarzenberský) a jako pražská rezidence sloužil Schwarzenbergům až do zestátnění roku 1945. Poté v něm sídlil zastupitelský úřad a měl i další, nebytové funkce. Národní galerie v Praze, která budovu spravuje od roku 2002, palác zrekonstruovala podle projektu architekta Tomáše Šantavého pro sbírku umění 19. století. V letech 2009–2012 byl navíc podle návrhu katalánského architekta Josepa Lluíse Matea postaven nový vstupní prosklený pavilon vyplňující dvůr mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem a propojující oba objekty.

© mp