Národní galerie v Praze – klášter sv. Anežky České

Fotografie: archiv budovy, Martin Bělohradský

Adresa: Anežská 811/12, Praha 1
Rok: 30. léta 13. století
Architekti: není znám

Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve třicátých letech 13. století přemyslovská princezna sv. Anežka Česká spolu se svým bratrem králem Václavem I. Sama pak do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti.

Z kostela sv. Františka je dnes zachováno pouze torzo. Původně měl kostel netradiční asymetrickou dvoulodní dispozici o třech klenebních polích v každé lodi. K hlavní lodi přiléhala jen jižní loď, zatímco na severní straně stála budova konventu. Toto uspořádání bylo navrženo pravděpodobně z funkčních důvodů – klarisky tak mohly vstupovat přímo z dormitáře na tribunu. Podle řeholních předpisů se totiž sestry nemohly jakkoli stýkat s veřejností. Bylo proto potřeba jim vyhradit zvláštní místo, kde mohly odděleně a nerušeně poslouchat bohoslužbu. O dřevěné tribuně dnes svědčí zachovalý portál v severní zdi a zároveň okno do presbytáře v místě vítězného oblouku.

Klášter byl roku 1782 zrušen a jeho budovy poté sloužily jako dílny, sklady a byty pro chudinu. Od roku 1963 byl rekonstruován pro potřeby Národní galerie v Praze.

© bu