Místodržitelský letohrádek

Fotografie: Lea Procházková Matvijová

Adresa: Královská obora 56, Praha 7-Bubeneč
Rok: 14. století (založení); přelom 15. a 16. století (jagellonská přestavba); po roce 1580 (přestavba za vlády Rudolfa II.); 1803–1821 (neogotická přestavba)
Architekti: původně huť Benedikta Rejta; Ulrico Aostalli (1580); Jiří Fischer a Alois Palliardi (neogotická přestavba)

Už od pozdního středověku shlíží na Královskou oboru původně lovecký zámeček, později letní sídlo pro pražské místodržící císaře. Letohrádek byl v průběhu historie několikrát přestavován a jeho dnešní neogotická podoba ze začátku 19. století působí až romanticky pohádkově. Také vás vždy zajímalo, jak to uvnitř vypadá? Vystoupejte s námi po původním gotickém schodišti v hranolové věži a nahlédněte do prostor, kde se dnes nacházejí depozitáře a knihovna Národního muzea, které v letošním roce slaví 200 let od svého vzniku.