Magdaléna Hlaváčková

Adresa:
Rok:
Architekti:

Vždy jsem si přála mít kouzelnou průkazku, se kterou bych mohla libovolně navštěvovat všechny budovy světa, nekonečně si je prohlížet a „zažívat je“. Díky festivalu je tento můj sen o něco blíž skutečnosti a z toho mám velkou radost. Festival je pro mě taky cestou, jak krásu a význam architektury přiblížit i ostatním lidem. Věřím, že poznáním jednotlivých budov člověk prohlubuje svůj vztah k městu, učí se lépe pozorovat své okolí a tříbí si svůj vlastní vkus.

Více…

Magdaléna poznávala prostředí navrhování staveb už v dětství, které jí bylo souzeno tím, že se narodila do rodiny architektů. Jako dítě s rodiči procestovala kus světa (pochopitelně hlavně Itálii), přičemž hlavním cílem byla často nejrůznější architektonická díla. Přesto tehdy zarytě opakovala, že se v životě nestane architektkou. Přišel ale čas, kdy se v ní probudil jistý cit, který nebylo možné ignorovat a tak její další kroky vedly ve stopách předků na Fakultu architektury na pražské ČVUT, kde zažila mnohé utvářející momenty. Studium jí mimo jiné přineslo jeden studijní semestr v Buenos Aires, jednu pracovní stáž v Berlíně a konečně i jeden získaný diplom. Svět projektování začala poznávat v rodinném ateliéru Headhand architekti, odkud později pokračovala do ateliéru A.LT architekti. Zde se posledních několik let soustředí na to, aby její architektonické úsilí nabylo konkrétní fyzické podoby. Open House Praha poznala, když ji spolužačka z gymnázia a koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá oslovila během příprav prvního ročníku festivalu. Magdaléna vždy nadšeně poznávala běžně nepřístupná místa a budovy, takže myšlenka festivalu ji nadchla. Kromě ukojení všeobecné zvědavosti vidí v akci příležitost představit architekturu v jejím kontextu široké veřejnosti a poukázat na její význam pro život jednotlivce i společnosti. V rámci organizačního týmu se věnuje vzdělávacímu programu pro děti (pracovní listy, komentované prohlídky, workshopy) a věří, že tím pomáhá vychovávat poučené a sebevědomé zadavatele architektonické práce.