Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích

kaple

sobota 10.00–18.00 hod.

Fotografie: Tomáš Sysel

Doprava: metro (Ládví) odtud bus 103, 348, 368 a 369 (Ďáblice), bus 202 z Bohnic (Ďáblice)
Forma zpřístupnění: volně
doprovodný programk nahlédnutí fotografie z restaurování sochkulturní památka

Adresa: U Parkánu 4, Praha 8-Ďáblice
Rok: 1755; přístavba 1908
Architekti: pod dohledem kněze Jana Nepomuckého Střechy

„Svorností nepatrné věci rostou. Nesvorností se i největší věci rozpadají.“ To jsou hesla křižovníků s červenou hvězdou, jediného rytířského církevního řádu českého původu, který roku 1233 založila sv. Anežka Přemyslovna. Vyrazte si odpočinout od ruchu pražského centra do Starých Ďáblic ke starobylému hospodářskému zámeckému dvoru. Prohlédnout si můžete (kromě řady současných staveb) i místní historický šperk – barokní kapli zasvěcenou patronu sv. Václavovi se zachovalým původním oltářem, řezbářskou výzdobou a restaurovanými freskami.

Chcete se o budově dozvědět více? Kupte si festivalového průvodce!