Florentinum

Fotografie: archiv budovy, Martin Bělohradský

Adresa: Na Florenci 2116/15, Praha 1 (recepce A)
Rok: 2012–2014
Architekti: Cigler Marani Architects

Administrativní palác Florentinum byl postaven v letech 2012–2014 podle návrhu ateliéru Cigler Marani Architects. Záměrem bylo realizovat výraznou moderní budovu a dva zcela nové městské prostory (vnitroblokové náměstí a zahradu) v místech, která byla dlouho zanedbávána a veřejnosti nepřístupna. V bloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci se do roku 2011 nacházely budovy bývalé České typografie a Rudého práva z konce osmdesátých let 20. století.

Novou budovu tvoří sedmi- a osmipodlažní hmoty, které jsou ve východní a západní části propojeny organicky tvarovanými „věžemi“ s žebry. Ta v parteru přecházejí do navržené zeleně a sadových úprav v Desfourské zahradě obnovené v původním rozsahu. Zahrada, která je přímo propojena s vnitroblokovým náměstím, slouží nejen nájemcům a návštěvníkům objektu, ale také jako veřejná odpočinková zóna. Do náměstí je zaústěn hlavní vstup z ulice Na Florenci a rovněž velkorysé „jezdecké“ schodiště umožňující vstup do nové obchodní pasáže propojující ulice Na Poříčí a Na Florenci. Vzniká tak poloveřejný městský prostor s živým obchodním parterem, kavárnou a restaurací. Ve druhém až devátém nadzemním podlaží se nacházejí kancelářské prostory, tři podzemní podlaží slouží k parkování a jako technické zázemí budovy. Rovněž se odtud zásobují obchody.

© pk