Program pro nevidomé

Speciální prohlídky pro návštěvníky*ice se zrakovým postižením v rámci festivalu Open House Praha 2024 se uskuteční o víkendu 18. a 19. května díky podpoře SvětluškyStřediska Teiresiás Masarykovy univerzitystřediska Elsa ČVUT a organizace SONS. K prohlídkám jsou připraveny haptické plány3D modelylisty v Braillově písmu a popisy tras. Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Vstup v doprovodu vodicích či asistenčních psů je do všech budov možný.

Prohlídky se uskuteční v budovách:

Prohlídka pro návštěvníky se zrakovým postižením, foto: Dušan Vondra

Popisy tras k budovám ke stažení ve formátu .docx níže:

Popisy tras si také můžete stáhnout hromadně v ZIP souboru.

Palác ARA, foto: Tomáš Sysel

Palác ARA

Moderní funkcionalistická budova byla původně dílem Milana Babušky, projekt byl však později upraven Františkem Řehákem. Interiér domu, portál a některé prvky na fasádě navrhl Max Gerstl. Ocelový skelet budovy byl v době vzniku neobvyklý, ale vyplatil se – roku 1931 zachvátil ještě nedokončenou stavbu požár, konstrukce však vydržela. Výrazným prvkem je zaoblené nároží bez nosného sloupu, dříve výkladní skříň. Obchodní dům ARA se ve 30. letech specializoval na textilní zboží, po 2. světové válce byl přejmenován na OD Perla a sortiment zboží se rozšířil. V 70. letech byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen a v roce 1992 se konečně dočkal přestavby, po jejímž dokončení v paláci sídlily ČSOB, Wall Street Institute nebo Jazz Republic. Poslední velkou rekonstrukcí prošel palác v letech 2018–2019. Vrátilo se mu původní jméno ARA i neonové trubice na fasádu. Budovu dnes využívá ve dvou patrech coworkingový prostor Zenwork, v jehož interiérech lze vidět např. i původní ocelový nýtovaný nosník.

Prohlídka: sobota 11.00 hodin

Vinohradská sokolovna

TJ Sokol Praha na Královských Vinohradech musel od založení v únoru 1887 čekat ještě další půlstoletí na vlastní prostory. Teprve v roce 1938 začala na okraji Riegrových sadů růst monumentální funkcionalistická stavba s keramickým obložením a mohutným sloupovým průčelím. Těsně před dokončením v roce 1941 budovu obsadili Němci, dokončili bazén a zřídili tělovýchovné středisko a lazaret jednotek SS. Vinohradskému Sokolu byla budova předána až v roce 1946. Po událostech v únoru 1948 ale došlo ke sjednocení tělovýchovy v Československu a Vinohrady byly začleněny pod TJ Sokol ČKD Stalingrad, později TJ Bohemians ČKD Praha. Do majetku Sokola se budova vrátila až v roce 1991. Dosud je vinohradská sokolovna největší stavbou svého druhu vůbec. Kromě tělocvičných sálů a rozsáhlého zázemí se v ní nachází i 25 metrů dlouhý plavecký bazén. Ve středu vstupní haly stojí socha Miroslava Tyrše od Ladislava Šalouna. V hale visí také pamětní deska na počest členů vinohradského Sokola, kteří padli za 2. světové války.

Prohlídka: sobota 13.00 hodin

Vinohradská sokolovna, foto: Tomáš Sysel
Strahovský klášter, foto: archiv budovy

Strahovský klášter

Strahovský klášter, založený roku 1143, patří mezi nejvýznamnější architektonické památky Česka. Kamenný kostel a klášter byly postaveny ve 2. pol. 12. století. V husitských válkách byl vypleněn, od počátku 17. století byl obnovován a přitom přestavován. Koncem 17. století začala jeho barokní přestavba. Součástí kláštera je slavná knihovna a obrazárna. V rámci festivalu je zpřístupněna prelatura neboli obydlí opata, dokončená v roce 1682. Uvnitř se nachází např. bývalá opatská jídelna s nástropní malbou Hostina krále Baltazara. Na konci budovy je kaple zasvěcená sv. Janu Křtiteli. V roce 1950 bylo vybavení prelatury i provizoriátu zabaveno a odvezeno. Mezi lety 1953 až 2022 využíval klášter Památník národního písemnictví. Od restituce v roce 1990 se do kláštera z původního mobiliáře vrátila jen malá část. Zpřístupněna bude i klášterní zahrada, která má několik pojmenovaných částí – Opatská, Vyhlídka s vinicí, Velká strahovská a Konventní (ta je pro veřejnost uzavřena, slouží k rozjímání).

Prohlídka: sobota 16.00 hodin

Budova Elektrických podniků Praha – Bubenská 1

Bubenská 1, známá jako budova bývalých Elektrických podniků hl. m. Prahy, patří mezi nejvýznamnější funkcionalistické stavby v Praze. Výstavba podle návrhu Adolfa Benše a Josefa Kříže byla dokončena v roce 1935. Ve své době byla budova ukázkou moderních stavitelských postupů a technologií, odrážejících ambice první republiky. Stavební materiály jsou typické pro dobu vzniku: železobetonový skelet, sklobetonové stropy a stěny, velkoformátová okna a výkladce a ikonický krémově bílý kachličkový obklad. V letech 2018 až 2020 probíhaly rekonstrukce a přestavba, které jsou označovány za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. Majitelem budovy je realitní investiční skupina CPI Property Group. Od roku 2021 zde sídlí největší komunikační skupina světa WPP, která tak sjednotila umístění svých dvanácti agentur v Česku.

Prohlídka: neděle 11.00 hodin

Budova Elektrických podniků Praha – Bubenská 1, foto: CPI Property Group
Mama Shelter Prague, foto: Tomáš Sysel

Mama Shelter Prague

Mama Shelter Prague (dříve Parkhotel Praha) je ukázkou „zlatých 60. let“ v architektuře. Budovu v modernistickém stylu vyprojektovali v roce 1959 Zdeněk Edel a Jiří Lavička. Veřejné interiéry hotelu navrhovali Alena Šrámková a Jindřich Pulkrábek. Původní prvky interiérů se bohužel nedochovaly, ale některé byly po roce 2013 nahrazeny replikami. Od otevření v roce 1967 byl hotel považován za jeden z nejprestižnějších hotelů v Praze. V 90. letech byl kompletně rekonstruován a mezi lety 1990 až 2013 třikrát změnil majitele. Po další změně majitele v roce 2013 byl upraven do původní podoby, avšak s použitím kvalitnějších materiálů. Od roku 2018 zde sídlí francouzská síť Mama Shelter. Interiéry navrhl francouzský designér Philippe Starck, který ponechal některé památkově chráněné prvky. Hotel působí uvolněnou až neformální atmosférou, prostory jsou vybaveny směsicí nejrůznějších kusů nábytku, na pokojích je vidět hravý koncept využívající barvy, speciálně potištěné koberce nebo vzkazy na zrcadlech.

Prohlídka: neděle 13.00 hodin

Zámek Troja – Galerie hl. m. Prahy

Když hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka během cesty po Evropě navštívil Itálii, uchvátily ho zdejší příměstské vily natolik, že si po jejich vzoru nechal v letech 1679 až 1685 vystavět své letní sídlo. V návrhu francouzského architekta a malíře Jeana Baptiste Matheye se snoubila vrcholně barokní architektura s bohatou sochařskou a malířskou výzdobou. Dodnes můžeme v zámeckém interiéru spatřit unikátní freskovou výzdobu sálů. Od Šternberků v roce 1763 zakoupila zámek pro Ústav šlechtičen Marie Terezie a sama tu také několikrát pobývala. Poslední soukromý vlastník, velkostatkář Alois Svoboda, zámek věnoval v roce 1922 státu pod podmínkou, že bude sloužit osvětovým a sociálně-humanitním účelům ve prospěch mládeže. Část pozemků byla využita k vybudování zoologické a botanické zahrady. V letech 1977 až 1989 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes v zámku Galerie hl. m. Prahy pořádá výstavy a programy, které spojují současné umění, přírodu a udržitelnost s památkově chráněným barokním objektem.

Prohlídka: neděle 16.00 hodin

Zámek Troja, foto: Tomáš Souček
foto: archiv budovy

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

Prosklené modernistické pavilony od Karla Pragera z konce 60. let levitují nad zelenou plochou areálu emauzského kláštera. Dnes jsou sídlem Institutu plánování a rozvoje, pod rukama odborníků právě zde vznikají stěžejní strategické dokumenty pro rozvoj hlavního města. V roce 2017 zde také začalo působit Centrum architektury a městského plánování (CAMP), které je místem pro setkávání lidí se zájmem o plánování a rozvoj Prahy. CAMP vznikl rekonstrukcí prostor zamýšlených jako výstavní sál již v návrhu Karla Pragera. Plní funkci moderního informačního centra s výstavním a přednáškovým sálem, knihovnou, studovnou, kavárnou a venkovní terasou. Nyní je v plánu celková rekonstrukce, která má za cíl kromě záchrany cenné architektury z konce 60. let proměnit okolí budov ve veřejný park.

Prohlídka: neděle po celý den

Organizátorem těchto prohlídek je CAMP. Konkrétního čas návštěvy je možné si předem domluvit na tel. čísle +420 770 141 547.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naši koordinátorku:
Eliška Mikesková, 728 955 939, eliska.mikeskova@openhousepraha.cz‬


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.