Program pro neslyšící


Myšlenka otevřeného a přístupného města pro všechny je i hlavním tématem letošního festivalu Open House Praha 2024 a prolíná se celým programem. V rámci týdenního doprovodného programu se proto ve čtvrtek 16. května 2024 od 18 hodin uskuteční panelová debata z cyklu Otevřeně o Praze, jejímž tématem bude právě přístupnost města. Debata bude tlumočena do českého znakového jazyka a současně bude zajištěn její simultánní přepis.

Pro návštěvníky*ice se sluchovým postižením jsou o víkendu 18. a 19. května připraveny také speciální prohlídky, které proběhnou ve spolupráci s Ústavem bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UKČeskou unií neslyšících. Součástí prohlídek je tlumočení do českého znakového jazykasimultánní přepis výkladu. Vstup na prohlídky je zdarma, ale je potřeba se na ně registrovat předem prostřednictvím online formuláře (s výjimkou prohlídky v CAMPu). Informace o festivalu v českém znakovém jazyce naleznete zde.


Video pozvánka v ČZJ

Video pozvánka 2024 neslyšící
PlayPlay

Prohlídky se uskuteční v budovách:

Prohlídka kaple na Libeňském zámku pro návštěvníky se sluchovým postižením, foto: Ivan Beneš

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, foto: Tomáš Sysel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Budova ministerstva, dokončená v roce 1934, se nachází v těsném sousedství Anežského kláštera a paláce Merkur. Stala se neodmyslitelnou součástí pražského panoramatu zejména díky jedinečné kopuli a respektování urbanistického konceptu zástavby novoměstského nábřeží, který předurčily stavby budov VŠUP a Rudolfinum. Projekt vzešlý z veřejné soutěže je dílem architekta Josefa Fanty, představitele české secesní architektury. Fantův rukopis je plně cítit v interiéru budovy. Vzdušná oválná schodišťová dvorana stoupá až do prosklené kopule. Stěny a prvky schodiště jsou obloženy mramorem. Architektonicky významné prostory jsou především reprezentativní místnosti – ministerské schodiště ze žuly a mramoru s okenní barevnou vitráží, pracovna obložená dubovým dřevem a jednací sály s krby, mramorovým obložením a štukovou stropní výzdobou.

Prohlídka: sobota 11.00 hodin

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

Prosklené modernistické pavilony od Karla Pragera z konce 60. let levitují nad zelenou plochou areálu emauzského kláštera. Dnes jsou sídlem Institutu plánování a rozvoje, pod rukama odborníků právě zde vznikají stěžejní strategické dokumenty pro rozvoj hlavního města. V roce 2017 zde také začalo působit Centrum architektury a městského plánování (CAMP), které je místem pro setkávání lidí se zájmem o plánování a rozvoj Prahy. CAMP vznikl rekonstrukcí prostor zamýšlených jako výstavní sál již v návrhu Karla Pragera. Plní funkci moderního informačního centra s výstavním a přednáškovým sálem, knihovnou, studovnou, kavárnou a venkovní terasou. Nyní je v plánu celková rekonstrukce, která má za cíl kromě záchrany cenné architektury z konce 60. let proměnit okolí budov ve veřejný park.

Prohlídka: neděle 12.00 hodin

Organizátorem této prohlídky je CAMP. Prohlídka je bez registrace.

CAMP, foto: archiv budovy
Dům zemědělské osvěty, foto: Tomáš Sysel

Dům zemědělské osvěty

Monumentální nárožní budova nacházející se na pražských Vinohradech v blízkosti náměstí Míru zaujme na první pohled červenou fasádou z režného zdiva. Dům zemědělské osvěty byl postaven mezi lety 1924–1926 jako sídlo Československé akademie zemědělské. Za jeho návrhem stojí český architekt Josef Gočár, který se nechal inspirovat tehdejší holandskou a německou architekturou. Na sochařské výzdobě se podílel přední kubistický sochař Otto Gutfreund. V interiéru budovy zůstala zachována řada původních řemeslných prvků. Dnes zde sídlí řada institucí, sloužících stále v duchu původního poslání, např.  Státní veterinární správa, Česká akademie zemědělských věd nebo Ústav zemědělské ekonomiky a informací, resp. jeho část Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum. Nachází se zde třetí největší zemědělská knihovna na světě s více než milionem svazků, pojmenovaná po ministerském předsedovi Antonínu Švehlovi, který vznik osvětového centra podpořil.

Prohlídka: sobota 13.00 hodin

Historická budova Národního archivu

Archiv země České, patřící od roku 1954 pod Státní ústřední archiv (od roku 2004 Národní archiv), je trojkřídlá budova umístěná mezi ulicí Milady Horákové a ulicemi Na Valech a Pod Valy. Plány na její výstavbu se objevily už v letech 1916 až 1917, ale až v roce 1928 došlo k odkoupení městského pozemku v pražských Dejvicích. Krátce nato byla vypsána i soutěž, v níž bezkonkurenčně zvítězil odvážný a novátorský návrh architekta Jaroslava Fragnera. Spolupráce s ním však byla ukončena poté, co zemský výbor trval na zlevnění celého projektu. Realizace stavby byla následně svěřena jednomu z porotců soutěže, zemskému stavebnímu radovi Josefu Weingärtnerovi, který ji dostavěl roku 1933. Dnes v historické budově Národního archivu sídlí 2. oddělení archivu, pobočka badatelny, knihovny a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Prohlídka: sobota 16.00 hodin

Historická budova Národního archivu, foto: Ivan Beneš
Tvůrčí dům Elišky Peškové, foto: archiv budovy

Tvůrčí dům Elišky Peškové

Tvůrčí dům Elišky Peškové je nově vzniklý umělecký a kreativní prostor Švandova divadla na Smíchově, který se veřejnosti otevřel v září 2023. Pavlačový dům s klasicistními a empírovými prvky byl pravděpodobně postaven v 70. letech 19. století. Původně se domu říkalo Romanetto a v průběhu let zde sídlila restaurace, smíšené zboží i hostel. V posledních letech dům zel prázdnotou a chátral. V letech 2022 až 2023 jej nechala kompletně zrekonstruovat Městská část Praha 5 ve spolupráci se Švandovým divadlem, které leží jen pár metrů odsud. Prostory Tvůrčího domu zahrnují dvůr se vzrostlým stromem, sál, klubovnu, ateliér a řemeslné dílny. Zrekonstruovaný dům nyní ožívá skrze nejrůznější umělecká představení, kreativní workshopy či sousedská setkávání.

Prohlídka: neděle 11.00 hodin

Lichtenštejnský palác

Na malostranském břehu Vltavy vznikl na konci 17. století vodní palác pro Františka Helfrieda z Kaiserštejna. Autorem návrhu byl patrně Giovanni Battista Alliprandi. Palác v následujících staletích měnil vlastníky. Posledními majiteli „modré krve“ byli Lichtenštejnové, po kterých nese své současné pojmenování. V roce 1864 koupil značně zchátralý palác František Odkolek, majitel nedalekých Sovových mlýnů. Budova byla zvýšena o jedno patro, získala novou klasicistní fasádu a směrem k řece dva balkony. Od konce 19. století palác vlastnila Obec pražská, za 2. světové války zde bylo krajské sídlo NSDAP a v zahradě cvičiště Hitlerjugend. Ve 2. polovině 20. století se palác stal majetkem Úřadu předsednictva vlády ČSSR. V současnosti je využíván k reprezentačním účelům vlády ČR, konají se zde konference a ve druhém podlaží se nacházejí apartmány, vyhrazené pro vzácné státní návštěvy.

Prohlídka: neděle 13.00 hodin

Lichtenštejnský palác, foto: Tomáš Sysel
Vila Lanna, foto: Kateřina Červená

Vila Lanna

Tuto vilu nechal jako své letní odpočinkové sídlo postavit v letech 1868–1872 významný průmyslový podnikatel a sběratel Vojtěch Lanna mladší. Autorství neorenesanční památky je připisováno A. V. Barvitiovi a V. I. Ullmannovi. Vila čerpá hojně inspiraci z antického tvarosloví a italské renesance a zvenku i zevnitř je bohatě zdobena výjevy z antické mytologie. V přízemí vily se nachází vstupní hala s recepcí a dva společenské sály, v prvním patře salonek s terasou. Boční křídlo budovy ukončuje dvoupatrová věž s přístupem na terasu nabízející netradiční výhledy na město. Rodině Lannově sloužila vila až do roku 1913, kdy ji koupil stavitel Alois Potůček. Za první republiky byla vila v soukromých rukou, později se zde vystřídaly různé organizace a od roku 1957 je ve správě Akademie věd České republiky. Po řadě rekonstrukčních a restaurátorských zásahů nyní slouží jako reprezentační konferenční a ubytovací zařízení pro pracovní a slavnostní setkání.

Prohlídka: neděle 16.00 hodin

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naši koordinátorku:
Eliška Mikesková, 728 955 939, eliska.mikeskova@openhousepraha.cz‬


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.