Program pro nevidomé

Speciální prohlídky pro návštěvníky se zrakovým postižením v rámci festivalu Open House Praha 2023 se uskuteční o víkendu 20. a 21. května ve spolupráci se Světluškou – nadačním fondem Českého rozhlasu, Střediskem Teiresiás Masarykovy Univerzity (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky), Střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUTFakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL). Součástí prohlídek jsou haptické plány či 3D modely budov. K dispozici jsou i popisy tras k jednotlivým objektům. Na prohlídky není třeba se předem registrovat. Vstup do budov s asistenčními psy je možný.

Prohlídky se uskuteční v budovách:

POPISY TRAS KE STAŽENÍ:

Celý balíček s popisy tras ke stažení zde.

Prohlídka pro návštěvníky se zrakovým postižením, foto: Dušan Vondra
Laichterův dům, foto: Jan Urbánek

Laichterův dům

Jedna z klíčových staveb pražské architektonické moderny vyrostla na Královských Vinohradech na počátku 20. století. Jejím autorem je známý český architekt Jan Kotěra, který dům navrhl pro majitele nakladatelství Jana Laichtera, blízkého přítele T. G. Masaryka. Navenek si architekt pohrál s různými typy drsných omítek a režným zdivem. Uvnitř propojil kancelářské prostory nakladatelství s rodinným bytem prostřednictvím schodišťové haly, zdobené ornamentální malbou a vyřezávanými sovami, symboly moudrosti a vzdělanosti.

Prohlídka: sobota 12.00 hodin

Nová budova ČVUT v Praze – Fakulta architektury

Nová budova ČVUT vyrostla na jednom z posledních volných pozemků areálu vysokoškolského kampusu v Dejvicích v roce 2011. Stala se tak posledním přírůstkem v souboru budov, jejichž původní urbanistickou podobu načrtl ve dvacátých letech 20. století architekt Antonín Engel. V architektonické soutěži nezískal sice Ateliér Alena Šrámková architekti první místo, ale jejich návrh byl komisí doporučen k dalšímu zpracování. Jednoduchou železobetonovou monolitickou stavbu ozvláštňují z boku výrazně barevné objekty poslucháren. Jak zmiňuje sama architektka, budova školy by měla akcentovat myšlenku otevřenosti, jednoduchosti a pravdivosti jako soubor těch hodnot, na kterých je postavena zdejší výuka.

Prohlídka: sobota 14.00 hodin

Fakulta architektury ČVUT, foto: Šrámková Architekt
Všeobecný penzijní ústav – dům Radost, foto: Jakub Čuška

Všeobecný penzijní ústav – dům Radost

Monumentální funkcionalistická budova Všeobecného penzijního ústavu na Žižkově patřila k nejvýznamnějším prvorepublikovým realizacím, které se dočkaly světového uznání. Na svou dobu zde bylo užito mnoho progresivních prvků, například kovové konstrukce oken a fasádní obklady z keramických tvárnic Rako, pro které si budova vysloužila lidovou přezdívku „kachlíkárna“. Jako jedna z prvních v Československu byla dokonce vybavena americkou klimatizací Carrier. V roce 1951 byla předána československým odborům. Od roku 2019 má budova nového majitele i jméno a v plánu je její kompletní rekonstrukce. Než k ní dojde, dům Radost nabízí možnost pronajmout si tu kanceláře, ateliér či byt a ožívá i uměním a kulturou. Nachází se zde kavárna, střešní bar či butikové kino.

Prohlídka: sobota 16.00 hodin

Klubový dům Autoklubu ČR

U příležitosti 25. výročí od založení prvního českého autoklubu bylo roku 1929 otevřeno reprezentativní sídlo v dnešní Opletalově ulici. Autorem návrhu byl Pavel Janák, v té době profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Janák zcela změnil vnější podobu paláce, která byla provedena v novoklasicistním až puristickém stylu. Naopak interiéry měly být navýsost reprezentativní, nechyběly tu mramorové obklady, štuková výzdoba či dřevěné dubové obklady. V přízemí paláce se dříve nacházely restaurace, informační kancelář a prodejna autoklubu, Smetanův sál sloužil ke konání společenských akcí.

Prohlídka: neděle 12.00 hodin

Klubový dům Autoklubu České republiky, foto: Tomáš Sysel
Klubový dům Autoklubu ČR, foto: Tomáš Sysel
Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, foto: Tomáš Sysel

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

V původně gotickém kostelu ze 14. století dnes funguje mezinárodní duchovní centrum, které vzniklo z podnětu Václava Havla a spravuje ho Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Pražská křižovatka je místem nejrozmanitějších setkání, přednášek a diskusí, koncertů, výstav, meditací i happeningů. Na její rekonstrukci se na začátku tisíciletí podílela patronka festivalu Open House Praha, česká architektka Eva Jiřičná, která odkryla pohled do originálního, jediného dochovaného gotického krovu v Praze. Kostel sv. Anny také posloužil jako inspirace spisovateli Jaroslavu Foglarovi pro jeho romány o tajuplné čtvrti Stínadla.

Prohlídka: neděle 14.00 hodin

Quadrio

Multifunkční komplex Quadrio dostal své pojmenování z hříčky cizích slov odkazující na tvar budovy a také na čtyři funkce, které jsou zde propojeny: obchod, práce, bydlení a volný čas. Projekt certifikovaný jako zelená budova má díky nejmodernějším technologiím a efektivnímu uspořádání prostorů výrazně nižší provozní náklady. V prostoru před budovou stojí proslulá pohyblivá socha spisovatele Franze Kafky od umělce Davida Černého.

Prohlídka: neděle 16.00 hodin

Quadrio, foto: Tomáš Sysel


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.